Organisatie

Bestuur

De Waddenvereniging is een vereniging. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Leden van het bestuur worden verkozen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden zijn onbezoldigd en worden voor een termijn van vier jaar gekozen. Daarna kan men voor nog een termijn van vier jaar herkozen worden. Het bestuur vergadert in de regel zesmaal per jaar. In december stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting van de vereniging vast. De dagelijkse leiding van de vereniging heeft het bestuur gedelegeerd aan de directie. Lees meer...

Medewerkers

De lijst van medewerkers van de Waddenvereniging
Lees meer...

Ledenraad

De ledenraad van de Waddenvereniging heeft een zware adviesfunctie. De leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De ledenraad telt maximaal 25 leden. Lees meer...

Statuten

De huidige statuten en het huishoudelijk reglement zijn door de algemene ledenvergadering van de Waddenvereniging (ALV) van 24 november 2007 ingesteld en in een notariƫle acte vastgelegd.
Lees meer...

Jaarverslag

Het jaarverslag over 2013 kunt u hier downloaden: Waddenvereniging_jaarverslag2013.pdf (PDF, 4MB).

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2014 van de Waddenvereniging wordt in mei gehouden. Hier downloadt u het conceptverslag van de ALV 2013: Conceptverslag ALV 120512.pdf (PDF, 348KB).
“De zonzij van Nederland”