Schenken of nalaten

Steeds meer mensen kiezen ervoor via schenkingen en nalatenschappen de waddennatuur veilig te stellen en voor toekomstige generaties te behouden. U kunt de Waddenvereniging op onderstaande manieren financieel steunen, waarbij voorop staat dat elke bijdrage, hoe klein ook, van harte welkom is.

  • Eenmalig of periodiek schenken

    Wilt u de Waddenvereniging eenmalig steunen, dan kan dat in de vorm van een eenmalige gift. Als u jaren achtereen schenkt aan de vereniging, dan loont het de moeite om een ‘periodieke schenking’ te overwegen. Giften komen in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting en periodieke schenkingen zijn zelfs volledig aftrekbaar. Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte. Dit kan heel eenvoudig geregeld worden door de huisnotaris van de Waddenvereniging. U hoeft daarvoor slechts de volmacht (PDF, 1.22MB) in te vullen en op te sturen naar de Waddenvereniging.


  • Waddenvereniging in uw testament

    Het is mogelijk om de Waddenvereniging bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam, dit wordt ook wel erfstelling genoemd. U kunt ook overwegen om de Waddenvereniging als legataris aan te wijzen. Bij een legaat omschrijft u in uw testament precies welk deel van uw bezittingen u aan de Waddenvereniging nalaat. Voor het opmaken van een testament is de notaris nodig, uw eigen notaris of indien u wenst onze huisnotaris. Voor meer informatie over erfstellingen en legaten kunt u contact met ons opnemen.


  • WaddenFonds op Naam

    Wilt u geven met een gerichte opdracht aan de Waddenvereniging? Dat kan door een ‘WaddenFonds op Naam’ in te stellen. Dit kan via een eenmalige of periodieke schenking of bij testament. Een WaddenFonds op Naam is zeer persoonlijk en dus maatwerk, hiervoor dient u contact met ons op te nemen.

Schenkingen en de belasting

Instellingen en donateurs van instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. De Waddenvereniging is door de Belastingdienst als zodanig erkend. Meer info over de ANBI op de site van de belastingsdienst.
Daar kunt u ook opzoeken welke instellingen een ANBI status hebben.
De Waddenvereniging staat geregistreerd onder haar officiële naam, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee onder fiscaal nummer 002662504

Meer informatie en downloads

In de brochure 'Schenk de wadden een toekomst' (PDF, 2MB) leest u meer over de mogelijkheden van schenken en nalaten. Wilt u de brochure thuis ontvangen, vraag deze dan aan via het algemene contactformulier of bel met 0517-493693.

Specifieke vragen kunt u stellen aan John de Vries van de Waddenvereniging, telefonisch 0517-493653 of via diens contactformulier.

 

Bankrekeningnummer NL83 RABO 0342 4256 33, Waddenvereniging te Harlingen. 

 

Volmacht voor een periodieke schenking(PDF, 1.22MB)

“Hier zie je nog een sterrenhemel!”