Het Waddendeposito van de ASN Bank

Met uw rentegift maakt u duurzame visserij mogelijk! Bij de ASN Bank kunt u een ASN Waddendeposito afsluiten. Op dit spaardeposito ontvangt u een extra hoge rente, die u rechtstreeks schenkt aan de Waddenvereniging. Deze gift is in principe fiscaal aftrekbaar. De looptijd van het ASN Waddendeposito is vijf jaar en de minimuminleg is € 250. Na vijf jaar ontvangt u uw inleg gegarandeerd terug. Natuurlijk is het mogelijk om uw Waddendeposito weer met vijf jaar te verlengen.

De Waddenvereniging gebruikt uw rente volledig om een meer duurzame visserij te stimuleren. Dit is een vorm van visserij die in overeenstemming is met de ruimte die de natuur biedt. Op dit moment bepaalt alleen de overheid de ruimte voor visserij. Dat gaat ten koste van de natuur.
Door in dialoog te gaan met beleidsmakers, politiek, wetenschap en vissers willen wij hierin verandering brengen. Want duurzame visserij betekent ook: de bijvangst en de bodemberoering radicaal verminderen. En vissers bewust maken van de noodzaak tot herstel van ecosystemen als zeegrasvelden en mosselbanken.

Wilt u ook dat de visserijsector:
• helder en transparant is over zijn productiewijze?
• zorgvuldig omgaat met natuurlijke hulpbronnen en rekening houdt met de visstand, ook voor toekomstige generaties?
Dan wordt het tijd voor het ASN Waddendeposito!

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en een aanmeldingsformulier.
(Linkt naar: )

Website ASN Bank: http://www.asnbank.nl/

“Het enige wat hier vaststaat is de verandering.”