Herstel zeegrasvelden

Begin vorige eeuw waren er uitgestrekte velden met groot zeegras in de Nederlandse Waddenzee en in de toenmalige Zuiderzee. Door een virusinfectie en de aanleg van de Afsluitdijk zijn ze bijna volledig verdwenen. In het Nederlandse deel van de Waddenzee zijn de zeegrasvelden nooit teruggekeerd. Alleen in de monding van de Eems is vandaag de dag nog een kleine restpopulatie aanwezig. Dit in tegenstelling tot het Duitse en Deense deel van de Waddenzee, waar inmiddels wel weer aanzienlijke zeegrasvelden zijn te vinden.

 

Zeegrasvelden hebben een belangrijke ecologische rol als kinderkamer voor verschillende vissoorten en schaaldieren. Ook staat zeegras bekend als biobouwer. Zeegrasvelden breken de stroming en stabiliseren en verhogen zo de sedimentatie. Met een veranderend klimaat, en de hiermee gepaard gaande snelle zeespiegelstijging, is het herstel van de zeegrasvelden van groot belang.
 
In het najaar van 2011 en 2012 voerde de Waddenvereniging in samenwerking met Rijkswaterstaat Noord-Nederland een experiment uit, waarbij de bijzondere groeiwijze van het groot zeegras optimaal wordt benut. Het groot zeegras heeft namelijk een eenjarige groeicyclus en zaait zich jaarlijks uit. Bij dit experiment werden op een donorveld in Duitsland zaadstengels verzameld. Deze rijpende zaadstengels werden op zorgvuldig gekozen locaties in het Nederlandse deel van de Waddenzee opgehangen in de waterkolom. De rijpende zaden laten binnen enkele weken los en verspreiden zich zo op een vrij natuurlijke wijze. In het voorjaar van 2012 bleek het zeegras daadwerkelijk opgekomen. Ook in het voorjaar van 2013 kwamen de eerste meldingen van zeegras binnen. Het zeegras heeft stand weten te houden in de Nederlandse Waddenzee. Zowel op de in 2012 ingezaaide velden als op de velden van 2011 is zeegras opgekomen! Hiermee is deze proef afgerond. In 2013 en 2014 vindt in het najaar nog monitoring plaats. Ondertussen wordt er gewerkt aan een vervolg samen met het Programma naar een Rijke Waddenzee en Natuurmonumenten. 

Vorige afbeelding
Volgende afbeelding
Locaties zeegrasherstel
Locaties
Zaadstengel zeegras
Zaadstengel zeegras
Inventariseren zeegras op Sylt
Inventarisatie
inventariseren zeegras op Sylt
Inventarisatie
Oogst zeegras
Oogsten zeegras
Zeegras in zak met boei
Zak met boei
Plaatsen verankering
Verankering
Plaatsen verankering
Plaatsen verankering
Zeegras uitzaaien
Uitzaaien
Klein zeegras
Klein zeegras
Groot zeegras
Groot zeegras
Zeegras habitat
Leefomgeving
Zeegras op het wad
Zeegras op het wad
Zeegras in de Waddenzee
Verspreiding zeegras
Kansenkaart zeegras
Kansenkaart zeegras
Brochure zeegras
Brochure zeegras
“Wadden, wereldklasse!”