Overall Tourism Development Strategy

De werelderfgoedstatus leidt tot meer aandacht voor de Waddenzee. De verwachting is dat hierdoor meer toeristen het gebied bezoeken. UNESCO stelt dat bij de ontwikkeling van toerisme in het waddengebied rekening moet worden gehouden met het unieke karakter en de natuurwaarden van het gebied, waarvoor het gebied op de werelderfgoedlijst terecht is gekomen. UNESCO wijst het de Waddenzee niet alleen aan als werelderfgoed, maar geeft ook aanbevelingen voor de lidstaten die de status van werelderfgoed hebben aangevraagd.

 

In 2009 adviseerde het UNESCO Werelderfgoed Comité aan de deelnemende lidstaten ‘to prepare and implement an overall Tourism Development Strategy for the property that fully considers the integrity and ecological requirements of the property and that provides an consistent approach to tourism operations in the property’ (Bron: UNESCO Requirements….) Deze toerismestrategie wordt gezamenlijk met Duitsland en Denemarken ontwikkeld en zal door UNESCO worden geëvalueerd. Aan dit proces werken verschillende stakeholders, zoals overheden, overkoepelde organisaties van recreatieondernemers, maar ook natuurorganisaties waaronder de Waddenvereniging. Wij werken hierbij nauw samen met het WWF in Duitsland.

Vorige afbeelding
Volgende afbeelding
Great Barrier Reef
Great Barrier Reef
El Vizcaino Whala Sanctuary
El Vizcaino, Mexico
Galapagos eilanden
Galapagos eilanden
Sub-Antarctic Islands, Nieuw-Zeeland
Sub-Antarctic Islands, Nieuw-Zeeland
Iguazu Watervallen
Iguazu Watervallen
Varen met de Waddenvereniging
Bezoek aan de Waddenzee
Donaudelta
Donau Delta
La Doñana
La Doñana, Spanje
Banc d'Arguin
Banc d'Arguin, Mauretanië
“Beleef de wadden. Beleef de bijzondere natuur, de rust en het open landschap.”