Kokkelvisserij

Sinds het verbod van de mechanische kokkelvisserij in 2005 worden de kokkels alleen nog handmatig gevist. Een 31-tal vergunninghouders gebruikt een aangepaste hark om de kokkels uit het wad te halen. De dichte kokkelbanken zijn voor zowel handkokkelaar als scholekster gewilde plekken om neer te strijken. Na jaren van onenigheid tussen de natuurbeschermers en de handkokkelaars is april 2011 een overeenkomst getekend die de natuur- en visserijbelangen moet borgen.


Kern van de overeenkomst is een zonering van de Waddenzee die rekening houdt met de natuurlijke variabiliteit in kokkelbanken. Er zijn 4 verschillende zones benoemd (en aangewezen) waar niet, beperkt of door alle vergunninghouders mag worden gevist. Afgesproken is dat er een maximaal quotum van 2,5% van de totale, op 1 september aanwezige, hoeveelheid kokkels in dichtheden hoger dan 50 per m2 mag worden opgevist. Om het quotum vast te stellen wordt er jaarlijks een survey uitgevoerd. 

“Een gebied om zuinig op te zijn!”