Blog van Arjan Berkhuysen

50 jaar wijs met de Waddenzee

donderdag 8 januari 2015
Blog van Arjan Berkhuysen

Het is zover, 2015! In het begin van het jaar kijk ik altijd even een jaartje terug en vervolgens een jaartje vooruit. Maar dit keer kijk ik terug naar 1965. De Waddenzee was in die tijd voor veel Nederlanders een waardeloze moddervlakte. Plannen om het gebied in te polderen waren in een vergevorderd stadium. Kees Wevers, een 16-jarige jongen uit Kortenhoef, kreeg er lucht van en schreef uit protest een brief naar diverse dagbladen. Zijn emotionele oproep vond al snel gehoor bij tal van liefhebbers van dit unieke natuurgebied. Zij verzamelden zich op 17 oktober van dat jaar in Hotel Zeezicht in Harlingen en richtten daar de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee op. Dus dit jaar vieren we ons vijftigjarig jubileum!

 

De strijd tegen de inpoldering hebben we met succes gestreden. Dankzij het enthousiasme, het lef en de daadkracht van mensen met dezelfde passie voor het wad als Kees. Met als voorlopig hoogtepunt de beslissing van Unesco om de Waddenzee in 2009 de bijzondere status te geven van Werelderfgoed. De Waddenzee is nu het allerlaatste natuurgebied in Nederland waar wind, water en getij nog zoveel hun eigen gang kunnen gaan. En toch staan natuur, rust en ruimte voortdurend onder druk. Het kan zo veel beter! De Waddenvereniging is in 2014 weer ontzettend actief geweest om daar wat aan te doen. En wat ben ik trots als ik zie wat we dit jaar hebben bereikt!

 

  • Allereerst is het geweldig dat de Vismigratierivier er nu echt gaat komen! De visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer is nog maar een fractie van wat het vijftig jaar geleden was. Een werelderfgoed verdient beter en dit project laat zien dat we in Nederland daar ook echt mee aan de slag willen gaan. Waterwerken die de dynamische natuur versterken, dat is het tegenovergestelde van de inpolderingsplannen van vijftig jaar geleden. Het blad Elsevier noemde dit dan ook terecht historisch. Al klopte hun berekening van de kosten voor het ‘allerduurste gaatje ooit’ niet, de Vismigratierivier gaat 55 miljoen euro kosten.
  • De Waddenzeevismonitor die we in het voorjaar lanceerden met sportvissers en wetenschappers kreeg landelijke aandacht. Vijftig jaar monitoren liet zien dat visbestanden in de Waddenzee zijn gedecimeerd. Sindsdien hoeven we nauwelijks meer uit te leggen dat de Waddenzee investeringen verdient.
  • Onze gidsen hebben ook dit jaar weer duizenden mensen het wad opgenomen om, met voeten in het slik, te laten voelen wat de Waddenzee zo bijzonder maakt dat het Werelderfgoed is.
  • De plannen van een windmolenpark vlak voor de kust voor Ameland en Schiermonnikoog zijn mede dankzij het felle verzet van de Waddenvereniging gekeerd en in de provincie Friesland steunen wij het breedgedragen plan van Fryslan foar de Wyn.
  • Hoewel we de vergunning voor zoutwinning onder het wad nog niet hebben kunnen stoppen hebben we het flink vertraagd en de eisen aangescherpt. We bereiden ons voor op een juridische strijd.
  • Na jaren onderhandelen is er eindelijk een akkoord gekomen met overheid en vissers over garnalenvisserij.
  • Samen met de Waddencentra zijn we gestart met Werelderfgoedopleidingen, in eerste instantie voor watersporters.
  • Het Rijk werkt nu echt aan een groot investeringsvoorstel  voor herstel van de Eemsnatuur.
  • De vondst van een scenario van Bert Haanstra in ons rijke archief over een Waddenfilm inspireert filmmakers voor een grote waddennatuur film. (lees ook artikel in NRC).
  • Op de valreep van 2014 nodigen wij bedrijven uit die het wad een warm hart toedragen om zich aan te sluiten bij het nieuwe initiatief Wad500. Wilt u ook meehelpen om de kansen van het Werelderfgoed Waddenzee te verzilveren? Aanmelden kan nog via www.waddenvereniging.nl/wad500.

 

Dat is nogal wat! En daar gaan we ook komend jaar mee door. De Waddenzee kan nog steeds de volle aandacht gebruiken van een ieder die open staat voor de schitterende ruigheid van dit unieke gebied. Daarom wijzen we mensen graag de weg naar het wad. Nemen we ze mee als gids, staan we samen met de voeten in het slik om jong en oud de rijkdom van de Waddenzee ook echt te laten voelen. Zo willen we de bijzondere waarde van de waddennatuur voor zoveel mogelijk mensen tastbaar maken. We genieten ervan als ze zich – net als wij – verbonden gaan voelen met de rust en de ruimte in het gebied. Van onze geschiedenis hebben we immers geleerd dat we het Werelderfgoed alleen kunnen behouden met mensen die – net als wij – van de Waddenzee zijn gaan houden… Ik hoop dit samen met u te kunnen vieren in ons jubileumjaar 2015. Ik heb er zin in!

 

Foto: Herman Verheij“Beleef de wadden. Beleef de bijzondere natuur, de rust en het open landschap.”