Blog van Arjan Berkhuysen

Gemeentes als voor- of achterloper

donderdag 11 februari 2016
Blog van Arjan Berkhuysen

Pikdonker was het. Ik was op weg naar Ecomare op Texel om een lezing te geven over de toekomst van waddenbeheer. Mijn pleidooi was eenvoudig; de waarde van rust, ruimte en natuur neemt evenredig toe met de toename van computers en robots. Hoe meer we worden ingekapseld door technologie, hoe groter de waarden die daar los van staan. Texelaars lijken daar al op voor te sorteren door ook de waarde van duisternis te omarmen. Straatlantaarns zijn zoveel mogelijk vervangen door kleine lichtjes op de weg, zodat je zonder lichtvervuiling de sterrenhemel kunt zien en de duisternis kunt voelen. Iets wat je vergeet of niet kent in de stad. De Wadden als Dark Sky Park wordt steeds concreter. Heel inspirerend hoe de gemeente daarin stappen durft te zetten.

In Harlingen gaat het momenteel vooral over luchtvervuiling in plaats van lichtvervuiling. Jarenlang hebben Harlingers en de Waddenvereniging zich verzet tegen de komst van een afvaloven aan de rand van het wad. Deze werd er doorgedrukt met een hoop voorwaarden waaraan de installatie zou gaan voldoen. Afgelopen maandag werd weer een rapport openbaar waaruit blijkt dat het bedrijf het maar niet lukt om de uitstoot binnen de normen te houden. Uit de schoorsteen lijkt meer troep te komen dan je zou verwachten. De gemeentes zijn de aandeelhouder. Ze zijn dus niet alleen probleemeigenaar vanwege verontruste burgers en bedreigde natuur, maar ook aandeelhouder. En dat is interessant.

Waar aandeelhouders zich jarenlang in slaap lieten sussen door dividend beloftes zie je een beweging waar zij zich steeds meer roeren voor het langetermijnbeleid. De aandeelhouders van Volkswagen laten duidelijk weten dat ze niet gediend zijn van gesjoemel met de emissietesten. De stad Kopenhagen trekt zich terug uit investeringen in fossiele industrie, vanwege hun geloof in een ‘groene transitie’. Pensioenfonds ABP wil stevig verduurzamen in hun beleggingen en gaat zich actiever opstellen bij bedrijven waar het in belegt. Het zou de Friese gemeentes sieren wanneer ze zich zouden laten inspireren door de vooruitstrevendheid van gemeentes als Texel, de moed van Kopenhagen en de visie van kritische aandeelhouders om serieus werk te maken van de betrouwbaarheid van de Harlinger afvaloven.