Geboren: zeegras

De methode om zeegras terug te brengen in de Waddenzee van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat is succesvol. Het zeegraszaad is afgelopen najaar door middel van een speciale techniek uit de Verenigde Staten uitgezaaid. Op alle drie de proefvelden is zeegras gevonden. Hoeveel zeegras er precies opgekomen is, is nog niet te zeggen. Het zeegras is nog erg klein en kwetsbaar. Daarom zijn er nog geen metingen gedaan naar de dichtheid van het zeegras. De gewenste plantdichtheid is 2,5 plant per vierkante meter. Mogelijk is er nog gras aan het ontkiemen. Met het opkomen van het zeegras is in ieder geval duidelijk geworden dat de methode, het uitzaaien van zeegras door middel van drijvende zakken met zaadstengels werkt. De Waddenvereniging en Rijkswaterstaat volgen de ontwikkeling van zeegras nauwkeurig. Volgende week gaan we foto’s maken en de eerste, onofficiële metingen aan het zeegras verrichten.

Vervolg
Komend najaar gaat er wederom een groep vrijwilligers zeegras plukken op het Duitse Waddeneiland Sylt en dat zaaien nabij de huidige drie plekken. Daarvoor is de Waddenvereniging op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die eind augustus of begin september een kleine week mee kunnen oogsten en zaaien. Lijkt dit je wat, stuur dan een mailtje naar info@waddenvereniging.nl. Gedurende dit jaar en volgend voorjaar worden er meer onderzoeksresultaten bekend. Zo kijken we naar de hoeveelheid en samenstelling van het sediment bij het zeegrasveld. Dit is belangrijk om iets te kunnen zeggen over de klimaatbufferende werking van het zeegras. Daarna is het natuurlijk spannend om te zien of het verse Hollandse gras ook zaad gaat produceren en hoe de opkomst volgend jaar, en daaropvolgende jaren is.

Achtergrond
Voor 1930 stond een groot deel van de Waddenzee vol met zeegras. Door de afsluiting van de Zuiderzee en een ziekte is zeegras nu nagenoeg verdwenen uit de Nederlandse Waddenzee. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging willen het zeegras terugbrengen. Dit is een maatregel vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Rijkswaterstaat zorgt voor voldoende, schoon en gezond water. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee, vissen kunnen hun eitjes leggen in het zeegras, jonge vis vindt er beschutting en het is een favoriete leefomgeving voor de zeenaald en het zeepaardje. Daarnaast werkt zeegras mogelijk als natuurlijke klimaatbuffer. Doordat het zand vasthoudt kan de wadbodem beter meegroeien met een stijgende zeespiegel.
Afbeelding: Lidewij Kemme
Publicatiedatum: 30-05-2012
“Het is er zo stil. Laat dat vooral zo blijven!”