Wat we doen

Het werk van de Waddenvereniging heeft vele facetten. Bij het ene onderwerp verzetten we ons krachtig tegen aantasting van het ecosysteem Waddenzee, bij het andere onderwerp zetten we projecten in gang die het robuuster maken. Zie hier de onderwerpen waarop we actief zijn.

Gas- en zoutwinning

De Waddenvereniging verzet zich tegen gas- en ook zoutwinning onder de Waddenzee. Ouderwetse mijnbouw vinden we niet passen in Werelderfgoed Waddenzee.

Werelderfgoed
Voor veel mensen was het al lang duidelijk dat de Waddenzee een heel bijzonder gebied is. De titel Werelderfgoed is een wereldwijde onderscheiding, en de kroon op het werk van de Waddenvereniging, maar is het ook algemeen bekend en wordt er ook naar gehandeld? Daar hebben we nog werk te verzetten!
Vis en visserij
De toegenomen visserijdruk baart zorgen. De Waddenzee is allereerst een uniek en onvervangbaar natuurgebied. De Waddenvereniging is van mening dat voor visserij op de Waddenzee alleen ruimte is als deze is afgestemd op wat de natuur aankan. Daarnaast zet zij zich in voor vismigratie, zodat vissen de weg vrij vinden van en naar de Waddenzee.
Eems

De Eems is er slecht aan toe. Nederlandse en Duitse natuurbeschermingsorganisaties lieten al in 1999 uitzoeken hoe de Eems te verbeteren is. Jarenlang leek een oplossing kansloos: wie maakt zich druk over een rivier in een uithoek van het land, die ook nog grotendeels Duits is? Een oplossing komt nu eindelijk dichterbij.

Zeegrasherstel

Ooit strekten grote zeegrasvelden zich uit over de bodem van de Waddenzee. De Waddenvereniging is de initiatiefnemer van een herstelproject waarmee er in de toekomst weer wuivende zeegrasvelden kunnen ontstaan.

Rampenbestrijding
Olie in de Waddenzee. De kans dat het gebeurt is klein, maar de gevolgen voor plant, dier en mens kunnen desastreus zijn. De Waddenvereniging houdt zich bezig het met voorkomen van lozingen en een goede voorbereiding voor oliebestrijding in het geval het toch mis gaat.
Militaire activiteiten

Al jaren wordt het waddengebied door het ministerie van Defensie gebruikt als militair oefenterrein. De Waddenvereniging wil dat regels hiervoor goed worden vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan in het waddengebied.

Windenergie
De Waddenvereniging steunt de overstap naar duurzame energie. Daarnaast staat de vereniging voor rust, ruimte en weidsheid van het waddengebied. Het is een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen deze belangen.