Laatste nieuws

Doorbraak in de bescherming waddengebied

ENGIE E&P Nederland B.V (ENGIE) heeft bekend gemaakt geen gas meer te willen winnen in het waddengebied. ENGIE noemt als redenen voor haar besluit een gebrek aan economisch perspectief en het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor gaswinning op deze plek vlak bij Werelderfgoed Waddenzee. Lees meer >>

Meer nieuws