Laatste nieuws

Zonder ingrijpen verdrinkt de Waddenzee deze eeuw

Het voortbestaan van de Nederlandse Waddenzee wordt ernstig bedreigd door de gecombineerde gevolgen van bodemdaling en de mondiale klimaatverandering. Nog binnen de 21ste eeuw dreigt grootschalige verdrinking van het gebied. Extra bodemdaling door zout- en gaswinning vergroot dit risico, ook op lange termijn. Dit zijn de conclusies uit een uitgebreid literatuuronderzoek dat wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm in opdracht van de Waddenvereniging heeft uitgevoerd. De Waddenvereniging heeft www.geeftegengas.nl gestart waar iedereen zijn steun voor het stoppen van gaswinning in het gebied kenbaar kan maken.

Meer nieuws