Ondernemerscursus Ameland 'Gastheer Waddenzee Werelderfgoed'Achtergrond

De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe kansen voor het aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. Er zijn hier de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven en projecten voor opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers.  Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar; maar het is juist persoonlijk ontvangst en advies, de verhalen van mensen, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven.

 

Ondernemers uit het Waddengebied geven aan dat ze, om de rol van gastheer te vervullen, kennis nodig hebben over de UNESCO-criteria van werelderfgoed, de Werelderfgoed-waarden (waarom is het Waddengebied eigenlijk Werelderfgoed?) en bredere kennis over landschap, natuur en cultuurhistorie in het Waddengebied.  Ook geven ze aan vaardigheden en tools nodig te hebben om dit verhaal over te brengen op de bezoeker. De ondernemerscursussen zijn gemaakt om deze rol te vervullen. Ondernemers die deelnemen aan de cursus worden ‘Gastheer van Waddenzee Werelderfgoed’. Na de cursus weten de ondernemers waarom het gebied Werelderfgoed is en hoe ze dit aan bezoekers kunnen overbrengen. Ze weten wat er in hun omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Na de cursus weten ze wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en kennen ze de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weten hoe ze die kunnen doorvertellen aan gasten.


Doelgroep

De ondernemerscursussen zijn bedoeld voor ondernemers uit het Waddengebied die de toegevoegde waarde van het landschap voor hun onderneming zien en dit graag willen uitdragen aan bezoekers en gebiedsbewoners. Ondernemers uit alle sectoren zijn welkom bij de ondernemerscursus.Cursusopzet

De cursussen zullen toegespitst zijn op de regio en veel gebiedsspecifieke informatie bevatten die je direct kan gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied. Deze cursus is bedoeld om een gedegen training te geven over Waddenzee Werelderfgoed.


Wat krijgen deelnemers?


Deelnemers aan de cursus worden ‘Gastheer van Waddenzee Werelderfgoed’, mogen deze titel gebruiken, het logo voeren en een gastheerbordje op hun onderneming hangen.Doelen ondernemerscursus

A. Ondernemers opleiden tot gastheren van Waddenzee Werelderfgoed

  1. Ondernemers bewust maken van de toegevoegde waarde van het landschap voor hun eigen bedrijfsvoering. Ondernemers trainen om deze toegevoegde waarde optimaal te kunnen benutten, door hen op te leiden over de Werelderfgoed-waarden, landschap, natuur, (cultuur)historie van hun eigen regio en het Waddengebied in het algemeen.
  2.  Ondernemers trainen om de unieke waarden van het landschap over te dragen aan bezoekers
  3. Ondernemers voelen zich een trotse gastheer van het Waddengebied en dragen dit samenhangend uit naar de bezoeker

B. Bezoekers van het Waddengebied

  1. Bezoekers worden overal in het Waddengebied voorgelicht over de unieke waarden van het Waddengebied en weten waar ze terecht kunnen voor voorlichting en advies.
  2. Bezoekers zullen het Waddengebied positief beleven en ervaren door een goede, passende ensamenhangende voorlichting vanuit de gebiedsondernemers
  3. Gastheren van Waddenzee Werelderfgoed zijn duidelijk herkenbaar voor de bezoeker

C. Verbinding, samenwerking, netwerken

  1. Het versterken van ondernemersnetwerken (de relatie tussen gebiedsondernemers), ter versterking van samenwerking, onderlinge uitwisseling en samenhang in recreatief aanbod.

D. Programma Vermarkten Waddenzee Werelderfgoed

  1. Ondernemers opleiden zodat ze inhoudelijke kennis hebben voor de verhaallijnen van het Programma Vermarkten Waddenzee Werelderfgoed’

Conceptprogramma

Woensdag 16 januari:

10:00-10:15                                        Welkom en kennismaking, programma doornemen

10:15-11:45                                        Voorstelrondje en ervaringen uitwisselen

11:45-12:00                                        Presentatie Werelderfgoed Waddenzee

12:00-12:15                                        Introductie natuur Ameland

12:15-13:00                                        Lunch

13:00-14:30                                        Excursie natuur Ameland

14:30-15:30                                        Economische activiteiten in het Waddengebied

15:30-16:00                                        Pauze

16:30-17:30                                        Storytelling

                                                               (Naar huis om te eten)

19:30-21:00                                        Geschiedenis Ameland en Waddengebied menselijke bewoning / Scheepvaarthistorie 

 

 

Donderdag 17 januari:

09:30-10:15                                        Verdieping Werelderfgoed en introductie wad

                                                              Daarna richting wad

10:45-13:00                                        Het wad op (mits het weer dit toelaat)

                                                              Oefenen met de kenmerken beschrijven          

13:15-14:00                                        Lunch

14:00-15:15                                        Waddenzee internationaal: overeenkomsten en verschillen in ecotopen

15:15-15:30                                        pauze

15:30-16:00                                       Afronding: terugblik en uitreiking van de certificaten: Gastheer van Werelderfgoed Waddenzee

 

Partijen

De ondernemerscursussen worden georganiseerd door de Waddenvereniging, in het kader van ‘Het Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De cursussen zijn een samenwerking met het IVN, die landelijk al meer dan 2500 ondernemers succesvol heeft opgeleid tot Gastheer van het Landschap. Daarnaast werken we samen met Natuurcentrum Ameland en de werelderfgoedaanjager Sjon de Haan. 

Meld je hier aan voor "Ondernemerscursus Ameland 'Gastheer Waddenzee Werelderfgoed'" >>