Ondernemerscursus Den Helder 'Gastheer Waddenzee Werelderfgoed'Achtergrond

De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe kansen voor het aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. Er zijn hier de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven en projecten voor opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers.  Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar; maar het is juist persoonlijk ontvangst en advies, de verhalen van mensen, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven.

 

Ondernemers uit het Waddengebied geven aan dat ze, om de rol van gastheer te vervullen, kennis nodig hebben over de UNESCO-criteria van werelderfgoed, de Werelderfgoed-waarden (waarom is het Waddengebied eigenlijk Werelderfgoed?) en bredere kennis over landschap, natuur en cultuurhistorie in het Waddengebied.  Ook geven ze aan vaardigheden en tools nodig te hebben om dit verhaal over te brengen op de bezoeker. De ondernemerscursussen zijn gemaakt om deze rol te vervullen. Ondernemers die deelnemen aan de cursus worden ‘Gastheer van Waddenzee Werelderfgoed’. Na de cursus weten de ondernemers waarom het gebied Werelderfgoed is en hoe ze dit aan bezoekers kunnen overbrengen. Ze weten wat er in hun omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Na de cursus weten ze wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en kennen ze de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weten hoe ze die kunnen doorvertellen aan gasten.

Doelgroep

De ondernemerscursussen zijn bedoeld voor ondernemers uit het Waddengebied die de toegevoegde waarde van het landschap voor hun onderneming zien en dit graag willen uitdragen aan bezoekers en gebiedsbewoners. Ondernemers uit alle sectoren zijn welkom bij de ondernemerscursus.

 

Cursusopzet

De cursussen zullen toegespitst zijn op de regio en veel gebiedsspecifieke informatie bevatten die je direct kan gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied. Deze cursus is bedoeld om een gedegen training te geven over Waddenzee Werelderfgoed. 

 

Doelen ondernemerscursus

A. Ondernemers opleiden tot gastheren van Waddenzee Werelderfgoed

  1. Ondernemers bewust maken van de toegevoegde waarde van het landschap voor hun eigen bedrijfsvoering. Ondernemers trainen om deze toegevoegde waarde optimaal te kunnen benutten, door hen op te leiden over de Werelderfgoed-waarden, landschap, natuur, (cultuur)historie van hun eigen regio en het Waddengebied in het algemeen.
  2.  Ondernemers trainen om de unieke waarden van het landschap over te dragen aan bezoekers
  3. Ondernemers voelen zich een trotse gastheer van het Waddengebied en dragen dit samenhangend uit naar de bezoeker

B. Bezoekers van het Waddengebied

  1. Bezoekers worden overal in het Waddengebied voorgelicht over de unieke waarden van het Waddengebied en weten waar ze terecht kunnen voor voorlichting en advies.
  2. Bezoekers zullen het Waddengebied positief beleven en ervaren door een goede, passende ensamenhangende voorlichting vanuit de gebiedsondernemers
  3. Gastheren van Waddenzee Werelderfgoed zijn duidelijk herkenbaar voor de bezoeker

C. Verbinding, samenwerking, netwerken

  1. Het versterken van ondernemersnetwerken (de relatie tussen gebiedsondernemers), ter versterking van samenwerking, onderlinge uitwisseling en samenhang in recreatief aanbod.

D. Programma Vermarkten Waddenzee Werelderfgoed

  1. Ondernemers opleiden zodat ze inhoudelijke kennis hebben voor de verhaallijnen van het Programma Vermarkten Waddenzee Werelderfgoed’

Conceptprogramma
De training wordt verzorgd op een locatie in Den Helder.

Woensdag 13 november (09:30-18:00)
We maken kennis met elkaar en het wad. Presentaties over Werelderfgoed Waddenzee, Internationaal, excursie op het wad en we leren hoe we de verhalen over het wad kunnen delen door een workshop Storytelling. 
Donderdag 14 november (09:30-16:00)
We verdiepen  ons verder in het Werelderfgoed en breiden de kennis over het gebied uit met presentaties over Cultuur- en Scheepshistorie. Uiteraard gaan we weer het gebied bezoeken in om met elkaar op zoek te gaan naar de bijzonderheden van het meest westelijke deel van het Waddengebied.