Tweedaagse ondernemerscursus 'Waddenzee Werelderfgoed' op 10 en 18 maart in Delfzijl


Routebeschrijving:
Muzeeaquarium
Zeebadweg 7A
9933 AV Delfzijl

 

Achtergrond

De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe kansen voor het aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. In de afgelopen jaren zijn hiervoor veel nieuwe initiatieven en projecten opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers.  Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar, maar maakt juist de persoonlijke ontvangst en advies, de verhalen van mensen, het tot een bijzondere ervaring die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven.

 

Ondernemers uit het Waddengebied geven aan dat ze, om de rol van gastheer te vervullen, kennis nodig hebben over de UNESCO-criteria van werelderfgoed, de Werelderfgoed-waarden (waarom is het Waddengebied eigenlijk Werelderfgoed?) en bredere kennis over landschap, natuur en cultuurhistorie in het Waddengebied.  Ook geven ze aan vaardigheden en tools nodig te hebben om dit verhaal over te brengen op de bezoeker.

De ondernemerscursussen van de Waddenvereniging zijn gemaakt om deze rol te vervullen. Ondernemers die deelnemen aan de cursus worden ‘Gastheer van Waddenzee Werelderfgoed’. Na de cursus weten de ondernemers waarom het gebied Werelderfgoed is en hoe ze dit aan bezoekers kunnen overbrengen. Ze weten wat er in hun omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Na de cursus weten ze wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en kennen ze de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weten hoe ze die kunnen doorvertellen aan gasten.

Doelgroep

De ondernemerscursussen zijn bedoeld voor ondernemers uit het Waddengebied die de toegevoegde waarde van het landschap voor hun onderneming zien en dit graag willen uitdragen aan bezoekers en gebiedsbewoners. Ondernemers uit alle sectoren zijn welkom bij de ondernemerscursus.

 

Cursusopzet

De cursussen zullen toegespitst zijn op de regio en veel gebiedsspecifieke informatie bevatten die je direct kan gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied. Deze cursus is bedoeld om gedegen informatie te geven over Waddenzee Werelderfgoed en is €100 per persoon voor twee cursusdagen inclusief koffie/thee, lunch, excursies en lesmateriaal.

 

Locatie: Muzeeaquarium in Delfzijl

Dinsdag 10 maart (10:00-17.00)
We maken kennis met elkaar en het wad. Presentaties over Werelderfgoed Waddenzee, Internationaal, excursie in het gebied en we leren hoe we de verhalen over het wad kunnen delen door een workshop Storytelling. 


Woensdag 18 maart (10:00-16:00)
We verdiepen  ons verder in het Werelderfgoed en breiden de kennis over het gebied uit met presentaties over Cultuurhistorie. Uiteraard gaan we weer het gebied bezoeken in om met elkaar op zoek te gaan naar de bijzonderheden aan cultuur en natuur waar genoeg van te vinden is in dit deel van Groningen