Beeldmerk Blije Vis

 De Blije Vis © is hèt symbool voor mensen, organisaties en projecten die vissen weer willen laten zwemmen. Het symbool verbindt overal ter wereld initiatieven van particulieren, natuurorganisaties en overheden die vispassage bevorderen en vismigratie weer mogelijk maken. Het beeldmerk Blije Vis © is bedoeld om door middel van publiciteits- en fondsenwervende acties trekvissen weer met een ‘grote glimlach’ te laten zwemmen naar hun aloude paai-, opgroei- en leefgebieden, zodat hun populaties weer kunnen groeien.Gebruik van het logo
Wij vinden het geweldig als de Blije Vis © internationaal als symbool voor vrije vispassage wordt gebruikt. Lees hier meer over het ontwerp maar ook over het gebruik van dit logo.
Merk & beleefconcept
Projecten die voldoen aan de uitgangspunten waar het symbool voor staat, kunnen het logo Blije Vis © en merk/beleefconcept ® gebruiken na goedkeuring van de Waddenvereniging.