Innovatie

 

De Vismigratierivier Afsluitdijk is een typisch staaltje van Nederlandse deltatechniek waarbij bouwen voor en door de natuur centraal staat. Het is tevens een innovatieve oplossing waar niet alleen vis, maar iedereen blij van wordt. Niet verwonderlijk dat het project nog voordat de bouw begonnen is al geïnteresseerde bezoekers uit de hele wereld trekt.


De Vismigratierivier Afsluitdijk is symbool voor een kentering in het denken over waterbouw en ecologie. Hollandse kunde en passie op het gebied van waterbouwkunde en -management worden voor het eerst ingezet om de natuur terug te brengen in plaats van af te sluiten en zo te vernietigen. Internationaal is het project van grote betekenis, omdat er in de wereld vele plekken zijn waar deze innovatie aanpak voor een oplossing kan zorgen.


Wereldwijde belangstelling

Dat kan variëren van technische en meer natuurachtige vispassages, downstream passage, oplossingen voor stroomherstel, (stuw)damverwijdering of meer algemeen oplossingen voor de klimaatverandering en tal van andere ecologische en sociale vraagstukken rond waterscheiding. Uit de hele wereld melden belangstellenden zich om meer te weten te komen over deze vorm van vispassage en -migratie.


Zout-zoet-overgangen

De Vismigratierivier Afsluitdijk helpt Nederland tevens om te voldoen aan de internationale afspraken die met de Europese Unie zijn gemaakt over de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Herstel van zoet-zout overgangen is een kernopgave voor het Natura 2000-gebied ‘De Waddenzee’. Natura 2000 schrijft ook voor dat de bepaalde populaties trekvissen moeten worden hersteld.


Door de Vismigratierivier Afsluitdijk kan Nederland aan internationale afspraken voldoen op het gebied van vispasseerbaarheid. Overal stroomopwaarts in Europa wordt in het kader van die afspraken gewerkt aan de doorgang voor trekvissen. Maar pas als Nederland de ‘voordeur’ voor die vissen openzet, kunnen deze maatregelen echt effectief worden.