Merk & beleefconcept Blije Vis


Projecten die voldoen aan de uitgangspunten waar het symbool voor staat, kunnen het logo Blije Vis © en merk/beleefconcept ® gebruiken na goedkeuring van de Waddenvereniging, de rechtmatige eigenaar van logo, merk en beleefconcept.


De Blije Vis © staat niet op zichzelf, maar is als merk geregistreerd in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het merk (= logo + typografie Blije Vis / Happy Fish) is gekoppeld aan het beleefconcept van de Vismigratierivier Afsluitdijk. Dat bestaat onder meer uit een kijkraam waar bezoekers migrerende vissen kunnen spotten, tijdkijkers bij het nabijgelegen Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk en digitale wanden en projecties, o.a. bij de doorgang in de Afsluitdijk (de zgn. coupure). Een inhoudelijk verhaal dat bezoekers over nut en noodzaak van vrij passage verhaalt.


Projecten die voldoen aan de uitgangspunten waar het symbool voor staat, kunnen het logo Blije Vis © en merk/beleefconcept ® gebruiken na goedkeuring van de Waddenvereniging, de rechtmatige eigenaar van logo, merk en beleefconcept.


De Blije Vis © en het merk / beleefconcept ® in de Vismigratierivier Afsluitdijk communiceren een duidelijke boodschap. Ze trekken letterlijk de aandacht en vertellen dat er veel te zien en te beleven is, vanuit het perspectief van de vis. Het aansprekende ontwerp van de Blije Vis © maakt het geschikt om complexe situaties in een heldere vormentaal uit te leggen. Het spreekt een breed publiek aan, het blijmoedige symbool nodigt uit tot een open mind voor de problematiek en – mits herhaald gebruikt – herinnert mensen aan hun activiteiten of stimuleert tot gewenst gedrag. Het staat voor een positieve, coöperatieve en innovatieve manier van denken, werken en doen waar mens èn natuur van profiteren.


Voor het rechtmatige gebruik gelden de volgende afspraken:

 

  • De Waddenvereniging is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van wie dan ook van het beeldmateriaal en specifiek het beeld van de Blije Vis © gebruik te maken voor eigen en promotionele doeleinden (website, nieuwsbrief en andere middelen voor communicatie, voorlichting en marketing).

  • Voor alle niet-commerciële uitingen (digitaal, op papier, e.d.) ten dienste van de Vismigratierivier Afsluitdijk door de Waddenvereniging en andere partijen en initiatiefnemers betrokken bij de Vismigratierivier Afsluitdijk zijn geen kosten verschuldigd aan SLeM; op voorwaarde dat de naam van de ontwerper (Bruno Doedens / SLeM) vermeld wordt.

  • Voor alle overige non-commerciële en commerciële uitingen en gebruik van de beelden voor objecten (bijv. merchandise) door wie dan ook, is vooraf toestemming vereist van de Waddenvereniging én ontwerper. Een eventuele (gestaffelde) fee verbonden aan deze toestemming is voor 50% voor de Waddenvereniging en voor 50% voor SLeM.


Contact

 

Nederland

 

Waddenvereniging
Waddenvereniging, Postbus 90
8860 AB
Harlingen
telefoon: 0517 - 493 693.
Of gebruik ons contactformulier

 

 

Contact internationaal


Herman Wanningen
director and project manager, World Fish Migration Foundation
J.H. Diemerstraat 19
9728 VM Groningen
The Netherlands
Tel: +31(0) 6 18 27 25 72
www.fishmigration.org