Verbinden: vele vaders en moeders


De Vismigratierivier Afsluitdijk is een innovatief programma met internationale uitstraling waarin vissers, natuurorganisaties en overheden samen werken aan natuurherstel door vrije vispassage een volwaardige plek te geven in een andere belangrijke opgave: het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk.


De Vismigratierivier Afsluitdijk is ontwikkeld naar een gezamenlijk idee van natuurbeschermers en vissers. Het initiatief is genomen door de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Het Blauwe Hart, de Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord en Sportvisserij Nederland. De lokale, regionale en nationale overheden hebben het project van harte omarmd, en helpen als partners binnen De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) mee aan de ontwikkeling en uitvoering. Dit zijn de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Zij werken weer nauw samen met Rijkswaterstaat, dat de taak heeft de Afsluitdijk op Deltaniveau te brengen. Zo kent het project inmiddels vele vaders en moeders.

 

Eco-engineering

Al deze organisaties delen hun zorg voor de waddennatuur, het IJsselmeergebied en de visstanden in beide gebieden. De partijen zien de visstanden elk jaar verder achteruitgaan en dat is slecht voor de natuur, economie en recreatie & toerisme. Ze willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van de Afsluitdijk, die recht doet aan de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar óók aan de potentie voor natuur en recreatie. De partijen hebben de ambitie om van het project “Vismigratierivier Afsluitdijk” een succesvolle show case te maken als het gaat om eco-engineering. Het project moet internationaal een voorbeeld zijn voor het nieuwe kust/ en deltamanagement.

 

Integraal beheer

In combinatie met het visvriendelijk spui- en sluisbeheer van Rijkswaterstaat zorgt de Vismigratierivier Afsluitdijk voor herstel van de ecologische balans. Want alle vissen die de Afsluitdijk naderen, krijgen toegang tot het IJsselmeer en de rivieren die daar achter liggen. Zo zorgt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de initiatiefnemers van de Vismigratierivier Afsluitdijk voor de terugkeer van de belangrijkstee natuurlijke verbindingsfunctie (swimway) die via Nederland loopt tussen Europa en de wereldzeeën.


De Vismigratierivier Afsluitdijk is ontwikkeld naar een gezamenlijk idee van natuurbeschermers en vissers. Het initiatief is genomen door de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Het Blauwe Hart, de Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord en Sportvisserij Nederland. De lokale, regionale en nationale overheden hebben het project van harte omarmd, en helpen als partners binnen De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) mee aan de ontwikkeling en uitvoering. Dit zijn de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Zij werken weer nauw samen met Rijkswaterstaat, dat de taak heeft de Afsluitdijk op Deltaniveau te brengen. Zo kent het project inmiddels vele vaders en moeders.

 

Eco-engineering

Al deze organisaties delen hun zorg voor de waddennatuur, het IJsselmeergebied en de visstanden in beide gebieden. De partijen zien de visstanden elk jaar verder achteruitgaan en dat is slecht voor de natuur, economie en recreatie & toerisme. Ze willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van de Afsluitdijk, die recht doet aan de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar óók aan de potentie voor natuur en recreatie. De partijen hebben de ambitie om van het project “Vismigratierivier Afsluitdijk” een succesvolle show case te maken als het gaat om eco-engineering. Het project moet internationaal een voorbeeld zijn voor het nieuwe kust/ en deltamanagement.

 

Integraal beheer

In combinatie met het visvriendelijk spui- en sluisbeheer van Rijkswaterstaat zorgt de Vismigratierivier Afsluitdijk voor herstel van de ecologische balans. Want alle vissen die de Afsluitdijk naderen, krijgen toegang tot het IJsselmeer en de rivieren die daar achter liggen. Zo zorgt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de initiatiefnemers van de Vismigratierivier Afsluitdijk voor de terugkeer van de belangrijkstee natuurlijke verbindingsfunctie (swimway) die via Nederland loopt tussen Europa en de wereldzeeën.