Containerramp Waddenzee

In de nacht van 1 op 2 januari belandden 281 containers boven de Waddeneilanden in de Noordzee. Het waddengebied veranderde daarmee in een klap in een enorme afvalberg. Snel opruimen nadat er rommel is aangespoeld, is nu cruciaal. Daarnaast roept de Waddenvereniging ook de politiek op om beter te zorgen voor het Waddenzee Werelderfgoed. Deze ramp maakt pijnlijk duidelijk dat één beheerautoriteit voor de Waddenzee onmisbaar is.

Na de ramp kwamen meteen duizenden mensen in actie om de stranden, duinen, kwelders en dijken weer afvalvrij te maken. De meeste containers zijn inmiddels gelokaliseerd, maar vanwege slechte weerberichten nog niet geborgen. Er blijft daardoor voortdurend het risico dat weer nieuwe rotzooi in het milieu komt. Op onze nieuwspagina en via Twitter en Facebook houden we je op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Wat doet de Waddenvereniging?
Snel, veilig en gecoördineerd opruimen

 • Ons unieke en kwetsbare Werelderfgoed Waddenzee is veranderd in  een grote vuilnisbelt. Nú opruimen is cruciaal.
 • We sturen bij de overheid aan op een centrale coördinatie van de aanpak van de ramp. Aangespoeld afval moet snel, veilig en gecontroleerd worden opgeruimd.
 • De Waddenvereniging roept al haar leden en partners op mee te komen helpen met opruimen. Houd daarbij in verband met de veiligheid de adviezen van de verantwoordelijke overheden in de gaten!
 • We zien erop toe dat de berging van de containers die nog op de bodem van de zee liggen op een manier gebeurt die zo min mogelijk schade aan het waddenmilieu brengt.

Beter beheer en beleid

 • Deze ramp toont aan hoe noodzakelijk één beheerautoriteit voor de Waddenzee is. Nu zijn er meer dan tien organisaties die over het waddengebied gaan. Totaaloverzicht en coördinatie ontbreekt.
 • Er moet nu één centrale coördinator worden ingesteld met gezag en middelen die voor het hele waddengebied de rampenbestrijding aanstuurt.
 • Verantwoordelijke overheden moeten komen met een specifiek rampenplan voor ongelukken met containervervoer op zee, zodat schadelijke gevolgen zo veel mogelijk worden ingeperkt.
 • De Waddenzee is internationaal aangewezen als bijzonder gevoelig zeegebied (Particularly Sensitive Sea Area). Via de bestaande regelgeving op grond van de PSSA-aanwijzingen moeten strengere regels op containervervoer worden ingevoerd.
 • De scheepvaartroute boven de eilanden, de zogenaamde TE-route, moet verboden worden voor containervaart.
 • Zo lang dit niet het geval is, moeten de containers worden uitgerust met transponders om ze snel te lokaliseren en te bergen. Containers met gevaarlijke stoffen voor mens en milieu moeten snel te herkennen zijn.
 • Er moeten beperkingen worden gesteld aan de containervaart bij welke windkracht en golfhoogte er nog gevaren mag worden.
 • De regels voor het wegen, stouwen en sjorren van containers moeten aangescherpt worden en voldoende worden gehandhaafd.

Gedegen onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu

 • De ronddrijvende en aangespoelde stoffen uit de containers vormen een directe bedreiging voor al het leven in de Waddenzee en zal ook op langere termijn doorwerken.
 • De effecten van plastic en organische peroxiden in het wadden milieu moeten worden onderzocht.
 • Aangespoelde dode zeehonden worden door sectie onderzocht of er een relatie is met de containerramp.
 • We maken ons hard voor langjarig onderzoek naar de effecten van al het afval in het waddengebied.

Helpen opruimen?

Wil je helpen opruimen of organiseer je een opruimactie? De Waddenvereniging deelt via Twitter zoveel mogelijk informatie over alle acties die plaatsvinden. We gebruiken hashtags #waddencleanup #helpwad

 

Onderstaande kaartje van @helpwad wordt regelmatig bijgewerkt met de nieuwste schoonmaakacties:

Nú en snel opruimen is cruciaal.

 

Gerelateerd nieuws