Steun ons

Steeds meer mensen kiezen ervoor via schenkingen en nalatenschappen de waddennatuur veilig te stellen en voor toekomstige generaties te behouden. Je kunt de Waddenvereniging op verschillende manieren steunen, waarbij voorop staat dat elke bijdrage, hoe klein ook, van harte welkom is. Je kunt ook de handen uit de mouwen steken voor de Waddenzee!