Korting op excursies
Lopen op de bodem van de zee... In de zomer kun je dat op verschillende manieren met de Waddenvereniging. Dan bieden we vaar- en droogvaltochten aan en wadexcursies vanaf Texel en Terschelling. Als lid krijg je korting.

Meer weten over het lidmaatschap

De Waddenvereniging werd opgericht om te verhinderen dat de Waddenzee werd ingepolderd. 'Wees wijs met de Waddenzee' luidde de slogan. Inmiddels zijn die plannen van de baan en is de Waddenzee zelfs werelderfgoed geworden. Daar zijn we trots op. Wij vinden het belangrijk mensen kennis te laten maken met het werelderfgoed. Maar ook is het belangrijk dat dit unieke gebied beschermd blijft. Wees dus ook 'Wijs met de Waddenzee' en word lid! Als lid ontvang je vier maal per jaar het WADDENmagazine.

De Waddenvereniging houdt eenmaal per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV). Daar wordt het beleid vastgesteld en bestuursleden gekozen. Vanaf 18 jaar kun je meestemmen. Bij belangrijke vraagstukken kan er ook een extra vergadering worden uitgeschreven. Zo hielden we in 2014 een ledenraadpleging over windenergie.

Met je lidmaatschap krijg je korting in onze online winkel en korting op de activiteiten die de Waddenvereniging organiseert.

Een lidmaatschap geldt voor minimaal een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Opzeggen voor 1 november van het lopende jaar kan alleen via de post of via een e-mail met uw NAW-gegevens.

Je kunt je hier als lid aanmelden en ontvangt dan een welkomstpakket met een cadeau naar keuze!

#ikbenopdeWadden