ANBI status
Instellingen en donateurs van instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. De Waddenvereniging is door de Belastingdienst als zodanig erkend. Meer info over de ANBI op de site van de Belastingsdienst. De Waddenvereniging staat geregistreerd onder haar officiële naam, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee onder fiscaal nummer 002662504.
Contact

Heeft u vragen? Of wilt u zich telefonisch aanmelden? Neem dan contact op met de afdeling Ledenservice. Wij helpen u graag verder!

 

contactgegevens:
info@waddenvereniging.nl

0517 -493 693 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 13:00 uur)

 

Snel uw voordeel berekenen
Wilt u het belastingvoordeel van uw gift berekenen? 

Periodieke gift regelen 

Schenken met belastingvoordeel

Samen met u zetten we ons in voor het beschermen en behouden van het waddengebied. U kunt hier op een slimme manier aan bijdragen door te schenken met belastingvoordeel. Dat kan door uw schenking vast te leggen als periodieke gift. Als periodiek schenker kunt u uw bijdrage namelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, ontvangt u  tot 46% van uw gift terug van de Belastingdienst. 

 

Hoe werkt het?

Misschien steunt u de Waddenvereniging al met een donatie. Of misschien bent u dat van plan te gaan doen. Als u uw donatie vastlegt als periodieke gift, mag u deze aftrekken van de inkomstenbelasting. De schenking moet dan wel aan een aantal eisen voldoen:

  • de gift wordt voor 5 jaar of langer vastgelegd;
  • de gift bedraagt € 50,- of meer per jaar;
  • de gift bestaat elk jaar uit hetzelfde bedrag;

Geen notaris meer nodig

Voor het vastleggen van de gift is geen notaris meer nodig. U kunt de gift rechtstreeks bij ons vastleggen met dit formulier. De Waddenvereniging heeft de ANBI status en is een door het CBF erkend goed doel. Uw gift is dus in goede handen bij ons.


Jaarlijks of maandelijks: het is aan u!

  • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.
  • Heeft u al een gift aan ons gedaan? De Belastingdienst heeft bepaald dat giften, gedaan voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar. 

Wat is uw voordeel?

Als u ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u deze periodieke gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Hoe hoger de periodieke gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.


Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, ontvangt u tot 46% terug van de belastingdienst. Met eenzelfde periodieke gift, kunt u nu meer aan de Waddenvereniging schenken. Bereken uw eigen situatie met de online rekenmodule. Zo kunt u eenvoudig berekenen wat u extra kunt schenken of wat u terug ontvangt van de Belastingdienst. Hieronder den aantal rekenvoorbeelden:

  

Voorbeeld 1:

U valt met uw inkomen binnen het hoogste belastingtarief en u steunt ons met € 100,- per jaar; dan kost u dat netto € 54,- per jaar terwijl de Waddenvereniging wel uw volledige gift ontvangt.

 

Voorbeeld 2:

U valt met uw inkomen binnen het laagste tarief en u steunt ons met € 50,- per jaar. Dan ontvang u € 19,- terug van de belastingdienst. Netto kost uw gift u nog €31,- per jaar (of €2,59 per maand) terwijl de Waddenvereniging wel uw volledige gift ontvangt.

 

Hoe kan ik mij aanmelden als periodiek schenker?

  1. Download de onderhandse overeenkomst periodieke gift van de Waddenvereniging en vul deze in in. U kunt een gedeelte van de overeenkomst al online invullen. Wij kunnen u deze papieren uiteraard ook per post toesturen. Neem daarvoor contact op met onze ledenservice.
  2. Stuur beide exemplaren van de door u ingevulde en getekende overeenkomst in een envelop zonder postzegel naar de Waddenvereniging, Antwoordnummer 90, 8800 XT in Harlingen.
  3. De Waddenvereniging vult op beide overeenkomsten de ontbrekende gegevens in en tekent deze. 
  4. De Waddenvereniging stuurt één getekend exemplaar van de overeenkomst aan u retour met een begeleidende brief. Bewaar dit exemplaar van de getekende overeenkomst voor uw administratie om eventueel aan de Belastingdienst te kunnen overleggen. 
  5. Als periodiek schenker ontvangt u 4x per jaar het WADDEN magazine. U bent niet lid van de Waddenvereniging.