Steun een van onze projecten!

De Waddenvereniging zet zich voor de Waddenzee in op veel verschillende thema's. Daarbij krijgen een aantal extra aandacht in de vorm van extra projecten die we gestart zijn. Ook jij kunt hier jouw steentje aan bijdragen. Je kunt bijvoorbeeld een donatie doen die voor zo'n project bestemd is. Maar meegaan met een excursie of duurzame producten in onze webshop kopen zijn ook manieren om ons werk te steunen. 


Dit zijn de extra projecten die je kunt steunen:

CleanUpXL
In drie jaar tijd verwijderen we binnen CleanUpXL 800.000 kilo rotzooi, uit één van de mooiste gebieden van ons land. Binnen het project CleanUpXL werken we met verschillende partijen samen, zowel nationaal als internationaal, natuurorganisaties als bedrijfsleven en overheden. 
Jut Terschelling
Het lijkt logisch, maar toch gebeurt het nog niet: afval opruimen op de plekken waar dat het meest nodig is. Dat kan anders. Jut is een netwerk van en voor vrijwilligers. Samen zorgen we voor een schone kust. Startlocatie: Terschelling. In de toekomst willen we jut op álle eilanden en langs de hele waddenkust uitrollen.
Donkerte waddengebied

Op een heldere nacht kun je op veel plekken in het waddengebied wel 3.500 sterren zien, tegen zo’n 50 in de Randstad. In grote delen van Nederland is het nooit meer donker. Duisternis wordt een steeds schaarser goed. Als er niets gedaan wordt om duisternis te behouden, is het over 25 jaar nergens in Europa nog mogelijk om de Melkweg te zien.

Vissen voor Verbinding
Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren, zoals de paling, winde en stekelbaars.
Vismigratierivier
Om trekvissen weer heen en weer te kunnen laten zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer is zomaar een gat in de Afsluitdijk niet genoeg. Jarenlang denkwerk ging eraan vooraf om te bepalen wat voor alle soorten trekvissen het beste ontwerp is. Het is voor het eerst in de wereld dat een kunstmatige getijdenrivier op de grens van zoet en zout water wordt aangelegd.
Swimway Waddenzee
Waddentools Swimway Waddenzee onderzoekt wat de bottlenecks zijn voor vis in de Waddenzee en hoe daar door middel van beheer iets aan gedaan kan worden. Dit doen we door te onderzoeken hoe vissen gebruikmaken van de Waddenzee en soms door te experimenteren met maatregelen en beheer.