Gebiedsagenda Wadden 2050

Het gaat niet goed met Waddenzee Werelderfgoed. De natuur en het open landschap van de Waddenzee moeten beschermd en verbeterd worden. Dat vindt de Waddenvereniging, maar blijkt ook uit de Rijksoverheid evaluatie van het beleid voor de Waddenzee.

 

Waarom komt er een Gebiedsagenda?

In 2007 is het bestaande beleid voor de Waddenzee vastgesteld. Het zou tien jaar gelden, maar inmiddels is dat al langer. De opvolger voor het bestaande beleid is de Agenda voor het Waddengebied 2050 (kortweg: de Gebiedsagenda). Deze moet rond de zomer van 2020 klaar zijn. De Gebiedsagenda geldt niet alleen voor de Waddenzee, maar bevat ook beleid voor de vastelandskust, de Waddeneilanden en de Noordzeekustzone.

 

Wat is dat, een Gebiedsagenda?

Het ministerie van Infrastructuur en Water maakt Gebiedsagenda’s voor alle grote wateren van Nederland. Er zijn bijvoorbeeld al Gebiedsagenda’s voor de Noordzee en het IJsselmeer. De Gebiedsagenda voor het waddengebied begint met een toekomstdroom hoe het wad er in 2050 uit kan zien. Daarna wordt uitgewerkt wat voor problemen er nu zijn, waardoor de toekomstdroom nog een droom is. De Gebiedsagenda stelt vervolgens voor hoe de problemen aangepakt kunnen worden, zodat we die toekomstdroom wel kunnen realiseren.

 

Het is niet verplicht om een Gebiedsagenda op te stellen. Zo’n agenda heeft dus geen duidelijke, formele status. De opstellers spreken af dat ze de Gebiedsagenda samen uit gaan voeren. Het opstellen van het Gebiedsagenda Wadden wordt getrokken door het ministerie van Infrastructuur en Water. Andere ministeries, provincies, gemeentes, waterschappen, het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties leveren input.

 

Wat doet de Waddenvereniging?

De Waddenvereniging heeft tijdens het opstellen van de Gebiedsagenda input geleverd op allerlei onderwerpen. Wij vinden het belangrijk dat in de Gebiedsagenda duidelijk komt te staan dat de natuur verbeterd moet worden en het open landschap beschermd. Er moet echt werk gemaakt gaan worden van het verbeteren van de natuurwaarden.

Nu de Gebiedsagenda bijna klaar is, blijkt dat het niet gelukt is hier een integraal en ambitieus kader van te maken. Ook worden er geen heldere keuzes gemaakt. Zo blijven we nog jaren doormodderen op allerlei dossiers, zoals de visserij en de gaswinning. De Waddenvereniging heeft daarom besloten de Gebiedsagenda niet te steunen.

 

Wat kan ik doen?

De Gebiedsagenda wordt formeel ter inzage gelegd. Dan kan iedereen reageren op het nieuwe waddenbeleid. Zodra de Gebiedsagenda ter inzage ligt, lees je dat hier en in onze nieuwsbrief. We verwachten dat dit ergens in de periode juni - augustus 2020 zal zijn. 


Blijf op de hoogte!


Meer informatie: