Actievoorwaarden


Algemeen

 1. Deelnemers plaatsen hun idee op het prikbord van www.jouwideevoordewaddenzee.nl/prikbord
 2. Het publiek bepaalt door middel van stemmen welke 10 projecten gepresenteerd worden aan de jury.
 3. Deelnemers worden aangemoedigd om hun idee zoveel mogelijk te delen binnen hun eigen netwerk. Want hoe meer stemmen, hoe meer kans dat het idee de Beste Waddenidee Award wint.
 4. Na selectie van de 10 ideeën met de meeste stemmen, mag de jury bovendien wildcards uitdelen.
 5. Tijdens de finale presenteren de finalisten hun idee voor de jury. De jury beslist over het winnende idee.
 6. Tijdens de finale heeft ook het publiek een stem: zij beslissen wie naar huis gaat met de publieksprijs.

Periode

 1. De actie Jouw idee voor de Waddenzee loopt van 25 april tot en met 5 juni
 2. Het publiek kan van 25 april tot 8 juni stemmen op de ingezonden ideeën die te zien zijn op www.jouwideevoordewaddenzee.nl/prikbord
 3. De finalisten worden voor 10 juni daarvan op de hoogte gebracht. Hetzelfde geldt voor de wildcards. Deze deelnemers zullen op 25 juni hun ideeën presenteren in Neushoorn te Leeuwarden.
 4. De winnaars van zowel de vakjury- als de publieksprijs zullen op 25 juni bekend worden gemaakt tijdens de finaledag.

Deelname

 1. Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet de inzending als digitaal bestand geüpload zijn op www.jouwideevoordewaddenzee.nl/prikbord .
 2. Deelnemers kunnen een idee inzenden via de aangegeven periode.
 3. Inzenders verklaren met het inzenden van hun idee, eigenaar te zijn van het idee en de bijbehorende foto’s en bestanden. De Waddenvereniging is niet aansprakelijk wanneer de inzender niet de eigenaar blijkt te zijn.
 4. Met het indienen van een idee geeft de deelnemer toestemming aan de Waddenvereniging om het idee publicitair, project / beheersmatig te mogen benutten.
 5. Medewerkers van de Waddenvereniging zijn uitgesloten van deelname
 6. Na een succesvolle inzending van een idee, krijgt de deelnemer een kortingscode van 10 % toegestuurd per e-mail. Deze kortingscode kan worden ingezet bij één van de Werelderfgoedexcursies (naar keuze) in 2016.  Deze excursies worden aangeboden door de Waddenvereniging  via www.werelderfgoedexcursies.nl. Voor deze excursies geldt: vol = vol. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet op tijd inzetten van de kortingscode.
 7. Jouw idee voor de Waddenzee blijft intellectueel eigendom van de indiener, tegelijkertijd kan de Waddenvereniging het idee begeleiden richting de uitvoering en benutten ten behoeve van campagnedoelstelling (het vragen van aandacht van de overheid voor beter beheer van de Waddenzee).
 8. De Waddenvereniging behoudt zich het recht om ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of bewerken. Bij het vermoeden van misbruik heeft de Waddenvereniging bovendien de mogelijkheid om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 9. Iedere deelnemender mag maximaal 1 idee inzenden. Nadat het idee is ingezonden kan deze door de deelnemer zelf niet meer worden gewijzigd.
 10. Alle ingezonden ideeën worden na uploaden direct getoond op de website www.jouwideevoordewaddenzee.nl/prikbord
 11. De geselecteerde deelnemers dienen op de finale dag een presentatie te geven van dezelfde uiting als het idee dat is aangeleverd via www.jouwideevoordewaddenzee.nl
 12. Per e-mailadres kan één stem worden uitgebracht.
 13. Ideeën die onvolledig of te laat of in de onjuiste vorm zijn aangeleverd worden uitgesloten van deelname.

Prijzen

 1. De Beste Waddenidee Award wordt uitgereikt naar aanleiding van het besluit van de jury. De prijs mag door de deelnemer(s) van het winnende idee worden gekozen.
 2. Naast de award wordt er ook een publieksprijs uitgereikt naar aanleiding van de stemmen van het publiek op de finaledag zelf.
 3. De invulling van de Beste Waddenidee Award bestaat uit twee opties. Optie 1 behelst het verder helpen van het ingediende idee door expert Kees van Es van het bureau Wing. Optie 2 is de deelname aan een Werelderfgoedexcursie met een overnachting op Schiermonnikoog. De winnaar van de award mag zelf beslissen voor welke optie hij /zij gaat.
 4. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Winnaars

 1. Het publiek kan stemmen op de inzendingen die op www.jouwideevoordewaddenzee.nl/prikbord staan. Hiermee maakt het publiek een voorselectie van 10 ideeën.
 2. De jury deelt bovendien wildcards uit. Zo krijgen ook kwalitatieve ideeën die minder goed bij het publiek liggen een kans.
 3. De winnaars van de wildcards worden na 8 juni bekend gemaakt. Ruim op tijd voor de finale op 25 juni.
 4. Naast de officiële award wordt bovendien een publieksprijs uitgeloofd naar aanleiding van het aantal stemmen dat het publiek geeft op de finaledag.

Overige bepalingen

 1. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.jouwideevoordewaddenzee.nl/actievoorwaarden 
 2. Door deel te nemen aan Jouw idee voor de Waddenzee wordt toestemming gegeven aan de Waddenvereniging om persoonsgegevens te verwerken en informatie toe te zenden over de Waddenverening. Om de toezending van deze informatie stop te zetten, kan contact worden opgenomen met info@waddenvereniging.nl
 3. De organisatoren van Jouw idee voor de Waddenzee handelen volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daarmee is je privacy 100% gegarandeerd. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 4. Door deel te nemen aan Jouw idee voor de Waddenzee wordt ingestemd met deze algemene voorwaarden en de verplichting om deze voorwaarden te volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist de Waddenvereniging.