Klimaatverandering waddengebied

Je kunt er niet omheen. Klimaatverandering is een feit. Ook in het waddengebied. Welke invloed heeft klimaatverandering op het meest ruige stuk natuur van Nederland? Welke risico’s lopen we? En kun je zelf iets doen?

 

Invloed klimaatverandering op waddengebied

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Met grote gevolgen voor het waddengebied.

 • De zeespiegel stijgt
  Twee keer per dag vallen grote delen van de Waddenzee droog. De droogvallende wadplaten zijn van wezenlijk belang voor onder andere miljoenen vogels. Vanuit de hele wereld bezoeken zij de Waddenzee en gebruiken ze de drooggevallen bodem om uit te rusten of voedsel te vinden. Als de zeespiegel verder stijgt vallen de wadplaten niet meer droog. Daarmee verliest het waddengebied een van zijn meest kenmerkende eigenschappen.
 • De temperatuur stijgt
  De watertemperatuur is de afgelopen 25 jaar toegenomen. Ook de winters zijn milder. Dat geeft bepaalde soorten en planten de mogelijkheid om zich ten koste van anderen te ontwikkelen. Andere soorten zijn juist niet snel genoeg om zich aan te passen. Hierdoor ontstaat een verstoring in de balans in het ecologisch systeem van het gebied.
 • We krijgen te maken met extremer weer
  Er valt veel meer neerslag. Dit zorgt voor meer zoet water in de Waddenzee. Daardoor daalt het zoutgehalte van het water, en dat heeft invloed op de ecologie van de Waddenzee. Meer storm zorgt ervoor dat kwelders vaker overstromen en meer droogte en extreme hitte leiden tot krimp van moerassen en kwelders.
Lees ook het artikel 'Dat is dus 3x slecht nieuws voor het waddengebied'.

 

Verandering niet bij te benen

Het waddengebied is dynamisch. Een uniek gebied dat geen moment hetzelfde is. Hoe erg is het dan dat het gebied verandert onder invloed van klimaatverandering? Verandering hoort erbij, toch? Op zich klopt dat. Maar de snelheid waarmee het klimaat nu verandert is niet meer bij te benen voor de natuur. 

 

De risico's

Door klimaatverandering ontstaan er grote risico’s voor het waddengebied. Als de zeespiegel door blijft stijgen, bestaat het risico dat wadplaten niet meer droogvallen. Zodra de wadplaten niet meer droogvallen hebben vogels geen plek meer om voedsel te vinden of uit te rusten. En zonder droogvallende wadplaten verliest de Waddenzee een van zijn meest kenmerkende eigenschappen. We hebben weinig tijd. Sommige platen in de westelijke Waddenzee kunnen al over 10 tot 15 jaar verdwijnen.

 

Nog een risico: het ecosysteem raakt uit balans. Het waddengebied is een kwetsbaar en complex (eco)systeem. Alles hangt met elkaar samen. Een ‘kleine’ verstoring van de natuurlijke processen kan er al voor zorgen dat het hele systeem verandert. Daarmee is klimaatverandering niet het probleem van maar één soort, maar van het hele gebied. Als we nu niets doen, lopen we het risico dat we dit unieke natuurgebied verliezen.  


Wat doet de Waddenvereniging?

 • We ontsluiten kennis. Bijvoorbeeld met de publicatie van het rapport 'De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem'.
 • We veranderen het denken. Dankzij ons initiatief voor aanleg van de Vismigratierivier, maar ook door projecten als Holwerd aan Zee, zijn projecten waarbij de zee meer ruimte krijgt bespreekbaar geworden. 
 • We initiëren of haken aan bij projecten die de Waddenzee meer ruimte bieden. Bijvoorbeeld met de Vismigratierivier, bij Holwerd aan Zee of bij het Lauwersmeer.
 • We verzetten ons tegen gaswinning in het waddengebied. 
 • We zetten klimaatverandering en het waddengebied op de politieke agenda.
 • We klagen Shell aan als één van de grootste vervuilers ter wereld.

 

Wat kun jij doen?

Klimaatverandering is een zaak van ons allemaal. Veel mensen zijn heel goed bezig: bewust reizen, korter douchen of minder vlees eten. Wil je meer doen? Blijf op de hoogte via het maandelijkse WADDEN nieuws van acties of demonstraties waar je aan kunt deelnemen. 

Blijf op de hoogte