3x waarom klimaatverandering slecht nieuws is voor het waddengebied

 

We kunnen er niet meer omheen: het klimaat verandert en dat heeft negatieve gevolgen. Ook voor het waddengebied. Of misschien wel juíst. Lees hier waarom klimaatverandering slecht nieuws is voor het enige natuurlijke Werelderfgoed van Nederland. 

 

1. De zeespiegel stijgt

Twee keer per dag vallen grote delen van de Waddenzee droog. De droogvallende wadplaten zijn van wezenlijk belang voor onder andere miljoenen vogels. Vanuit de hele wereld bezoeken zij de Waddenzee en gebruiken ze de drooggevallen bodem om uit te rusten of voedsel te vinden. Als de zeespiegel verder stijgt vallen de wadplaten niet meer droog. Daarmee verliest het waddengebied een van zijn meest kenmerkende eigenschappen.

 

2. De temperatuur stijgt

De watertemperatuur is de afgelopen 25 jaar toegenomen. Ook zijn de winters zijn milder. Dat geeft bepaalde soorten en planten de mogelijkheid om zich ten koste van anderen te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een verstoring in de balans in het ecologisch systeem van het gebied.

 

3. We krijgen te maken met extremer weer

  • Meer neerslag: De afgelopen eeuw is de hoeveelheid neerslag met ruim 25% toegenomen. Dit zorgt voor meer zoet water in de Waddenzee. Daardoor daalt het zoutgehalte van het water. En dat heeft invloed op de ecologie van de Waddenzee.
  • Meer stormMeer storm zorgt ervoor dat de kwelders vaker overstromen. Dat is nadelig voor vogels die er broeden.
  • Meer droogte:  Droogte en extreme hitte zorgt voor krimp en van moerassen en kwelders. Bovendien wordt op dat moment massale schelpensterfte waargenomen (zoals tijdens de zomer van 2018).

Het waddengebied is een kwetsbaar en complex (eco)systeem. Alles hangt met elkaar samen. Een ‘kleine’ verstoring van de natuurlijke processen kan er al voor zorgen dat het hele systeem verandert. Daarmee is klimaatverandering niet het probleem van maar één soort, maar van het hele gebied. Als we nu niets doen, lopen we het risico dat we dit unieke natuurgebied verliezen.  

 

Meer weten?

> De Waddenvereniging heeft in 2017 een groot onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van klimaatverandering op het Waddengebied. De conclusies en het hele onderzoek lees je hier
Meld je aan voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuws en ontwikkelingen op dit gebied.