Kamervragen over verstoring zeehonden

Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders (beiden VVD) hebben Kamervragen gesteld over de plannen om twee wadplaten af te sluiten. De afsluiting zou moeten voorkomen dat de zeehonden die hier liggen te rusten, verstoord worden door de recreatievaart. Beide Kamerleden willen graag weten op basis van welke gegevens dit besluit zou worden genomen. Ook willen ze weten wat er al is gedaan om verstoring te voorkomen.

'Natuurlijk moeten we zeehonden ook rust gunnen. Mensen die de dieren verstoren door de plaat op te gaan, of veel te dichtbij komen moeten daar op worden aangesproken. Tegelijkertijd is het zien van zeehonden voor veel mensen een hoogtepunt van hun bezoek aan de wadden. Dit soort ervaringen helpt om mensen te laten zien hoe mooi de waddennatuur is en hoe belangrijk het is die te beschermen. Ook zo’n beleving is heel belangrijk. Het is mooi dat ondernemers daarvoor mensen mee het wad opnemen. Degenen die dat goed doen, zonder verstoring, moeten dat vooral ook kunnen blijven doen. Alles bij elkaar is het een behoorlijke puzzel met allerlei verschillende belangen,' zegt directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging.

De Waddenvereniging vindt het dan ook noodzakelijk dat er een goede beheerder actief is op de Waddenzee die genoeg mensen en middelen heeft om dit soort situaties in goede banen te leiden. Daar ontbreekt het nu vaak aan. Hopelijk zorgt het nieuwe kabinet ervoor dat er één beheerder komt voor het hele wad, met hart voor het wad, kennis van zaken, voldoende middelen en draagvlak in het gebied.

Link naar de Kamervragen >>

Foto: Herman Verheij
Publicatiedatum: 07-09-2017