Wereldwijd warmterecord voor oceanen in 2017

Klimaatinstituten zoals het KNMI, NOAA en NASA presenteren in deze periode hun meetgegevens voor het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat in 2017 weer een groot aantal klimaatrecords is gesneuveld. Mondiaal was het afgelopen jaar het op een na warmste jaar. Alleen 2016 was nog warmer – terwijl 2015 en 2014 de top vier aanvullen. Wat opmerkelijk is, is dat 2017 "het warmste jaar zónder El Niño" was – een tropisch weerfenomeen dat temperaturen tijdelijk verder verhoogt.

Volgens klimatologen laten de metingen van 2017 daarom goed zien waar de echte trend van de opwarming ligt. Die trend wordt ook bevestigd door metingen van de oceaantemperatuur, die minder gevoelig is voor schommelingen van jaar tot jaar. Net als opwarming van de atmosfeer heeft oceaanopwarming op termijn ook grote gevolgen. Zo kunnen oceaanstromingen veranderen en kan de uitwisseling tussen diep en ondiep water afnemen. Hierdoor kunnen in de open oceaan zuurstofarme zones ontstaan, terwijl met name de diepzee te maken krijgt met afname van ‘marine snow’ – de voornaamste voedselbron voor leven op grote diepte. Voor de Waddenzee speelt een andere zorg: zeespiegelstijging.

Ook daar is opwarming van het water een factor: warmer water zet namelijk uit. Deze ‘thermische expansie’ kan in deze eeuw de zeespiegel mondiaal enkele decimeters verhogen. Daar komt zeespiegelstijging door de afsmelting van ijskappen nog bovenop. Grootste zorg voor de Waddenzee is mogelijke instabiliteit van de ijskappen op Antarctica. Daar wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan – we komen erop terug!

Bekijk hier de grafiek >>  Daarin zie je de opgeslagen warmte in oceaanwater, uitgedrukt per jaar en in Joule. Zichtbaar is dat die toeneemt. 

Publicatiedatum: 01-02-2018