Minister Schouten wil nog dit jaar centrale beheerder Waddenzee

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stuurt nog dit kalenderjaar een voorstel naar de Tweede Kamer over hoe het beheer van de Waddenzee beter kan. Die uitspraak deed ze vanochtend in een interview met Omrop Fryslân tijdens de internationale regeringsconferentie over de Waddenzee in Leeuwarden. De Waddenvereniging hees woensdag aan de vooravond van de conferentie de rode vlag voor de Wadden. En pleitte voor de komst van één centrale beheerder, die regie neemt voor behoud én herstel van een robuuste Waddenzee.


Staat van de Wadden

U heeft het de afgelopen dagen wellicht meegekregen via de krant, radio of televisie: Het gaat niet goed met het Waddengebied. Zo zijn er steeds minder vogels en is het slecht gesteld met de visstand in de Waddenzee. En wordt het Unesco-gebied bedreigd door de zeespiegelstijging en daling van de zeebodem. Dat bleek uit ‘Staat van de Wadden’, een analyse die de Waddenvereniging maakte van het QSR-rapport dat in opdracht van de drie waddenlanden door meer dan 100 internationale wetenschappers werd opgesteld. De onderzoekers noemen als grote risicofactoren voor behoud van de Waddenzee: de ingewikkelde samenwerking, het ontbreken van onderzoek en het niet nakomen van gemaakte afspraken. 

 

Beheerautoriteit 

De Waddenvereniging benadrukte daarom het belang van één beheerautoriteit voor het gehele Nederlandse waddengebied. Die nieuwe beheerder zou een sterke leider moeten zijn die bovenal hart voor het wad heeft, kennis van het gebied heeft en beschikt over voldoende mensen en geld. Draagvlak is daarnaast onontbeerlijk om iedereen mee te krijgen in de stappen die gezet moeten worden. Lutz Jacobi, de kersverse directeur van de Waddenvereniging, verwees in verschillende interviews naar de manier waarop Nederland de waterveiligheid heeft geregeld met aan het hoofd een Deltacommissaris die de regie pakt.

 

Knopen doorhakken

VVD-coryfee en voorzitter van het Regiecollege Waddengebied (RCW) Bas Eenhoorn ziet ook dat er verbetering nodig is in het beheer. Hij wil daarbij nog een stapje verder dan het instellen van een beheerautoriteit. In een artikel in de Leeuwarder Courant stelt hij dat de problemen alleen worden opgelost wanneer er een iemand word aangesteld met vergaande ministeriële bevoegdheden, die over alle hoofden heen knopen kan doorhakken in het belang van het UNESCO Werelderfgoed.

 

Verklaring van Leeuwarden

Minister Schouten sprak de hoop uit dat over vier jaar, wanneer de volgende regeringsconferentie wordt gehouden, een betere Staat van de Wadden kan worden gepresenteerd. Voor vogels en vissen zijn er vrijdag in de zogenaamde ‘Verklaring van Leeuwarden’ internationaal afspraken gemaakt voor verbetering. De Waddenvereniging zal als waakhond van de Wadden scherp in de gaten houden of de doelstellingen dit keer wel worden behaald en blijft zich inzetten voor een robuuste Waddenzee. 


Publicatiedatum: 18-05-2018