Hartverwarmende reacties

Telefoontjes, mails en heel veel reacties op social media: dagelijks wordt de Waddenvereniging overstelpt met hartverwarmende reacties. Meteen na de containerramp meldden zich spontaan talrijke vrijwilligers uit heel Nederland met vragen over hoe de stranden op te ruimen, vervoer naar de eilanden, waar en wanneer de opruimacties startten, op welke eiland en waar langs de kust op de kwelders. Sommigen konden niet zelf komen, dus steunden zij ons door lid te worden: ‘Na de containerramp het gevoel meer te moeten doen voor het behoud. Jullie steunen dus.’ en ‘Ontzettend waddengek, had al veel eerder lid moeten worden.’ 


Wadliefhebbers volgen ons op Twitter, Facebook en Instagram. Zij uiten hun verontwaardiging over de milieuramp en hun zorg over het wad. Zij reageren met foto’s en filmpjes, delen hun ervaringen bij de schoonmaakacties: ‘Het geeft mij een goed gevoel om dit te doen, ik geniet tenslotte elk jaar van het wad, en dit hoort er ook bij.’ en ‘Ik heb zaterdag geholpen om de Engelsmanplaat schoon te maken en zag hoe kwetsbaar het wad is’ en dan nog een van de vele: ‘vrijdag met Lutz en een leuke ploeg van haar collega’s geholpen puin te ruimen op Terschelling. Top dag!’

Ook wordt er spontaan gedoneerd: ‘Ik was het al 40 jaar van plan, maar met die containerellende moet het er nu maar eens van komen.’  Wat ons ontroert is het feit dat we in twee dagen tijd bijna honderd nieuwe leden erbij kregen. Dank aan allen, voor al jullie reacties, steun en oprechte betrokkenheid. 

Publicatiedatum: 09-01-2019