Beheerautoriteit nodig voor centrale coördinatie

Op dit moment zijn er tientallen overheden en instanties verantwoordelijk voor het waddengebied. Dat is te merken in de aanpak van de containerramp.


Geweldig hoeveel vrijwilligers, vissers, bergers spontaan opstaan en gigantisch veel werk verzetten om de rommel uit ons enige natuurlijke werelderfgoed Waddenzee te halen! Maar centrale coördinatie en een goede begeleiding van al deze vrijwilligers door de verantwoordelijke autoriteiten ontbreekt.

De Waddenvereniging pleit al langer voor één beheerautoriteit voor de Waddenzee. Eén instantie met hart voor het wad, kennis van het wad, voldoende mensen en geld, die iedereen mee kan krijgen in zijn plannen. Gelukkig is in het regeerakkoord al besloten dat zo’n beheerautoriteit er komt. Dat is mede dankzij de lobby van de Waddenvereniging. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) moeten binnenkort besluiten hoe deze autoriteit er uit moet komen te zien. Hopelijk krijgt diegene ook de taak ervoor te zorgen dat er een plan is voor dit soort calamiteiten én om te coördineren bij calamiteiten. Meer informatie over wat de Waddenvereniging doet rond beheer van de Waddenzee vind je hier


Publicatiedatum: 07-01-2019