Op weg naar betere regels voor de Wadden

Alle regels over onze omgeving gaan op de schop in het kader van de nieuwe Omgevingswet, óók de regels over natuur en de Wadden. Onderdeel van dat proces is de publicatie van het zogenaamde ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Dat besluit is voor de Wadden van belang, omdat daar de regels in komen te staan die voor de ruimtelijke inrichting van de Wadden gelden, zoals het bouwverbod. Samen met andere natuur- en milieuorganisaties heeft de Waddenvereniging gereageerd op het besluit. 


Kwaliteit leefomgeving en overheidsbesluiten


De natuur- en milieuorganisaties vinden dat er betere waarborgen moeten komen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Je kunt dan denken aan luchtkwaliteit en geluid. Ook hebben we gepleit voor betere mogelijkheden om slechte overheidsbesluiten aan te kunnen vechten. Bij de publicatie van het definitieve besluit zal moeten blijken wat er van het commentaar is overgenomen.

 

Oude Waddenregels blijven voorlopig

 

Uit het ontwerp blijkt ook dat de regelgeving voor de Wadden nog even bij het oude blijft. De nu geldende regels zijn voorlopig onveranderd overgenomen. Dat komt omdat er gewerkt wordt aan een Gebiedsagenda Wadden 2050. Hierin wordt het beleid voor het waddengebied opnieuw vormgegeven. De Waddenvereniging is daar nauw bij betrokken. Als de Gebiedsagenda is afgerond, naar verwachting in de loop van 2019, zullen de noodzakelijke veranderingen in de regelgeving alsnog worden doorgevoerd. Dat is de afspraak die in de toelichting bij het Invoeringsbesluit nog eens wordt bevestigd.


Kortom, voor de Wadden nu nog geen verandering in de regels, maar hopelijk straks wel. Wilt u op de hoogte blijven van dit onderwerp? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
foto: Henk PostmaPublicatiedatum: 13-01-2019