Problemen met handhaving op de Waddenzee

Sinds op 1 januari 2017 de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking trad, is handhaving op de Waddenzee een stuk lastiger geworden. Kon je vroeger een bon verwachten als je zeehonden of vogels verstoorde, het afgelopen jaar is hier volgens Omrop Fryslân geen enkele boete voor uitgedeeld. Reden: er moet worden aangetoond dat iemand met opzet verstoort én dat dit voor de hele populatie zeehonden of vogels schadelijk is. Dat blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk. Belachelijk, vindt de Waddenvereniging.


Erecode voor wadliefhebbers

'Als je in een belangrijk natuurgebied als de Waddenzee bent, hoor je je zo te gedragen dat je geen natuur verstoort. De Erecode voor wadliefhebbers geeft duidelijk aan wat je dan wel of niet moet doen. Het ministerie van LNV moet snel aan de slag om nieuwe regels te maken, waardoor het verplicht wordt je aan deze Erecode te houden. Dan kunnen er gewoon weer boetes uitgedeeld worden aan diegenen die bewust de natuur verstoren,' aldus Ester Kuppen. Zo'n verplichting kan bijvoorbeeld geregeld worden door van de Waddenzee een beperkt toegankelijk gebied te maken, waar iedereen in mag, zolang die zich maar aan de Erecode houdt.

 

Te weinig capaciteit

Een ander probleem dat speelt, is een gebrek aan capaciteit van handhavers. De Waddenunit, een dienst van het ministerie van LNV, is verantwoordelijk voor de handhaving op de Waddenzee. Deze dienst heeft vier boten, waarmee ze de hele Waddenzee in de gaten moeten houden. Dat is natuurlijk nauwelijks te doen, zeker als je bedenkt dat de Waddenunit ook nog allerlei andere taken heeft. De afgelopen jaren is de Waddenunit steeds verder gekrompen. LNV is gevraagd hier wat aan te doen, maar heeft tot nu toe geen actie ondernomen.

Eén beheerautoriteit en beheerplan

De Waddenvereniging hoopt dat het kabinet haast maakt met het instellen van een nieuwe overkoepelende Waddenautoriteit die een integraal beheerplan uitvoert, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. In zo’n beheerplan vind je alles wat bij een goed beheer van het Waddenzee Werelderfgoed komt kijken: van handhaving tot natuurherstel, van incidentenbestrijding tot monitoring.

 

Meer weten over goed beheer van de Waddenzee? Klik hier.

Meer weten over de Erecode voor wadliefhebbers? Klik hier
Lees ook het artikel op Nu.nl en de reactie van de Waddenvereniging op Omrop Fryslân.


Publicatiedatum: 28-01-2019