Ministerie Economische Zaken en Klimaat adviseert onderzoek naar draagvlak gaswinning Waddenzee

Maandag, precies een dag na de grote klimaatmars in Amsterdam, lieten vertegenwoordigers van NAM en Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het dorpshuis van Ternaard duidelijk merken nog steeds door te willen gaan met hun plannen voor aardgaswinning onder de Waddenzee. 


Onderzoek draagvlak

Ter plekke lieten vertegenwoordigers van de gemeente Noardeast Fryslân, Gedeputeerde Staten en het Wetterskip duidelijk merken dat deze aardgaswinning wat hen betreft ongewenst is. Opmerkelijk was de belofte van de aanwezige EZ ambtenaar om Minister Wiebes het advies te geven het (gebrek aan) draagvlak voor deze aardgaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee te gaan onderzoeken.

 

Waarom wij geen aardgaswinning willen in de Waddenzee

Klimaatverandering door het verbranden van aardgas heeft een rechtstreeks invloed op het behoud van de unieke natuur in Werelderfgoed Waddenzee. Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. De bodemdaling door gaswinning versterkt dit effect van zeespiegelstijging. Als de zeespiegel verder stijgt vallen wadplaten niet meer droog. Het waddengebied verliest daarmee een van zijn meest kenmerkende eigenschappen.

 

Waddenvereniging ziet geen enkel draagvlak

De Waddenvereniging, en vele andere organisaties en personen, zien geen enkel draagvlak voor nog meer aardgaswinning onder de Waddenzee. Dat is de kern van de reactie die de Waddenvereniging deze week aan Minister Wiebes stuurde. Eerder werd al duidelijk dat natuurorganisaties, diverse gemeenten en provincies, eilandbewoners en vele anderen willen dat er niet naar aardgas geboord wordt onder de Waddenzee.

 

Meer lezen?

>> Wat hebben Foppe de Haan, Greenpeace Nederland, Unesco Commissie Nederland en Triodos Bank met elkaar gemeen?

>> 3x waarom klimaatverandering slecht nieuws is voor het Waddengebied.

Publicatiedatum: 14-03-2019