In het nieuws: Waddenfonds is grabbelton

Het Waddenfonds keerde honderden miljoenen euro’s uit zonder goed te monitoren of het geld wel goed is besteed en of het heeft bijgedragen aan versterking van de waddennatuur. Ook ligt de nadruk van het fonds teveel op economie in plaats van ecologie en dragen bestuurders dubbele petten. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek door Investico, de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden, EenVandaag en De Groene Amsterdammer.


Waarom werd het Waddenfonds opgericht?

In 2005 zat het waddenbeleid in een impasse. Iedereen constateerde dat de Waddenzee er slecht aan toe was, het lukte niet om juridisch paal en perk te stellen aan de mechanische schelpdiervisserij en het Kabinet moest een nieuw besluit nemen over de gaswinning. Een speciale commissie werd opgericht om te onderzoeken hoe het Kabinet moest handelen. Advies van de commissie was: investeer in het ecologisch herstel van de Waddenzee en stimuleer de duurzame economische ontwikkeling van het gebied. Het Kabinet volgde dat advies op door het Waddenfonds in het leven te roepen.


Van ecologie naar economie

De Waddenvereniging ontvangt als partner in verschillende projecten geld uit het Waddenfonds. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar en herstel van trekvisroutes. Desondanks zijn en blijven wij kritisch op de bestedingen van het geld. Want ook wij zien, net als de onderzoekers, dat het meeste geld wordt uitgegeven aan economische activiteiten.

 

Wat vindt de Waddenvereniging?

De Waddenvereniging staat achter een fonds zoals het ooit bedoeld was. Een fonds dat zorgt voor financiële middelen om de waddennatuur robuust te maken.

Ook wij zijn echter al jaren kritisch op de gang van zaken en de besteding van de middelen zoals dat nu bij het Waddenfonds gebeurt. Wij zijn het niet eens met de nadruk op economische activiteiten, het gebrek aan samenhang van de gesubsidieerde projecten en de ontbrekende visie op natuurbescherming voor het hele waddengebied. Daarnaast baart het ons zorgen dat provinciebestuurders met een dubbele pet op in het Waddenfondsbestuur plaatsnemen.

Hoe nu verder?

Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging zegt in de gepubliceerde artikelen: ‘Laat het Waddenfonds geen grabbelton zijn’. Ze onderschrijft daarmee de adviezen van verschillende partijen die in het journalistieke onderzoek naar boven komen: ‘ontwikkel een visie, sluit aan bij de Waddenfondsdoelen, monitor de effecten van wat je doet, zorg voor samenhang in plaats van versnippering.’ (platform-investico.nl) Als dat lukt kan het Waddenfonds uitvoeren waarvoor het ooit in het leven is geroepen: investeren in ecologisch herstel van de Waddenzee.

 

Lees meer:

>> De Waddennatuur schiet met het Waddenfonds niets op 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30-10-2019