Waddenvereniging geeft Omgevingsberaad waddengebied vooraleerst voordeel van de twijfel

De Waddenvereniging heeft zich jarenlang ingezet voor één beheerder voor het waddengebied. Het beheer van het dit unieke UNESCO Werelderfgoed is namelijk heel erg versnipperd. Drie provincies, een dozijn gemeenten, diverse natuurorganisaties en een handvol ministeries hebben allerlei verantwoordelijkheden in verschillende delen van het waddengebied. Door deze ‘bestuurlijke spaghetti’ weet niemand meer wie er nu uiteindelijk verantwoordelijk is voor het wad en komt de verbetering van de waddennatuur niet van de grond. Daarom waren wij heel blij dat onze wens voor één beheerautoriteit werd overgenomen in het Regeerakkoord

.


Nieuwe structuur

Vorig jaar werd duidelijk hoe de structuur voor de beheerautoriteit eruit komt te zien. Niet één beheerder met menskracht, geld en duidelijke verantwoordelijkheden. Maar een organisatie met twee directeuren, enkele medewerkers en geen budget of andere middelen. Daarnaast wordt er nog een ‘Omgevingsberaad waddengebied’ en ‘Bestuurlijk overleg waddengebied’ ingesteld. Die moeten overleggen over beleid. De Waddenvereniging is niet blij met deze structuur. Hoe kan deze constructie nu zorgen voor heldere keuzes en daadkrachtig optreden? Worden de kernwaarden van de Waddenzee wel  goed beschermd?

 

Snel helder beleidskader met natuur voorop

De Waddenvereniging vindt dat het beschermen en verbeteren van de natuur en het open houden van het landschap leidend moet zijn in beslissingen over de Waddenzee. Dat kan alleen met een helder beleidskader en vanuit een integrale visie. Op basis daarvan kan dan de beheerautoriteit aan de slag. Het Omgevingsberaad kan haar adviezen toetsen aan het beleidskader. Het Bestuurlijk overleg moet het kader vaststellen en vervolgens in de gaten houden of het goed uitgevoerd wordt. Zonder kader wordt de nieuwe structuur een stuurloos schip, dat al snel aan de grond zal lopen. De Waddenvereniging vindt daarom dat zo’n beleidskader er zo snel mogelijk moet komen.

 

Natuurorganisaties in Omgevingsberaad waddengebied

Natuurorganisaties hebben na veel wikken en wegen besloten toch zitting te nemen in het Omgevingsberaad waddengebied. De Waddenvereniging heeft daarbij een aantal strikte voorwaarden gesteld: onder andere dat er op zeer korte termijn een beleidskader moet worden gesteld en dat er wordt ingegaan op de verbeteringen waar wij eerder om hebben gevraagd.

 

Meer weten?

>> Lees hier hoe de nieuwe beheerautoriteit er precies uit komt te zien 

>> Lees hier om welke verbeteringen wij hebben gevraagd  

Publicatiedatum: 26-01-2020