Belofte voor biodiversiteit

‘De Waddenvereniging zet zich in voor het behoud, de bescherming en een goed beheer van de Waddenzee als natuurgebied. Wij geloven dat het waddengebied  moet kunnen  functioneren als één samenhangend systeem, waarbij dijken een kleiner obstakel vormen voor de natuur en afgesloten zeearmen weer onderdeel worden van het waddensysteem.’ Dat is ons werk, maar zo wil de Waddenvereniging ook een bijdrage leveren aan het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag werd in 1992 in Rio de Janeiro vastgesteld en heet officieel de ‘Convention on biological diversity’.


Het verdrag heeft drie doelen, namelijk:

  1. biodiversiteit behouden
  2. duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit
  3. opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen

Uit onderzoek blijkt dat het verlies aan biodiversiteit wereldwijd sneller gaat dan verwacht en dat dit grote risico’s met zich meebrengt voor mensen.

 

Nieuwe doelen bij verdrag ‘Convention on biological diversity’

Nederland heeft dit verdrag ook getekend. Binnenkort moeten er weer nieuwe doelen bij dit verdrag vastgesteld worden. Wij hopen natuurlijk dat Nederland hoog in gaat zetten. Daarom hebben wij dus een belofte gedaan dat wij ons steentje gaan bijdragen. De Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN NL) roept iedereen (burgers, bedrijven en andere organisaties) op om dit ook te doen. Doe je ook mee? 

 

Lees meer:

-       Wat is biodiversiteit eigenlijk en waarom is het belangrijk?

-       Laat hier weten hoe jij zelf bijdraagt aan biodiversiteit en een ambitieuze Nederlandse inbreng voor de ‘New Deal for Nature and People’.


Blijf op de hoogte via WADDEN nieuws

 

 
Publicatiedatum: 29-04-2020