Documentaire Wij & het Wad in première. Kom je ook?

Precies twee jaar na het succes van de natuurfilm WAD komt Ruben Smit Productions met een aanvullende opiniërende korte documentaire Wij & het WAD. Zoals de titel al doet vermoeden staat de mens deze keer centraal. Wij & het WAD is een bloemlezing van de vele visies waarbij met name vogels een bijzonder rol spelen. Negen visies op hoe mens en de bewoners van het Wad zich tot elkaar verhouden. Waar het wringt en wat we daaraan kunnen doen. Wij & het WAD gaat op zaterdag 3 oktober in premièreRuben Smit: “Na de natuurdocu WAD werd mij steeds gevraagd, waar is de mens in dit verhaal...? In de docu Wij & het Wad gaan we zelfs verder, we kijken naar de mens en vragen iedereen mee te denken over ‘onze rol’ daarin”.

 

Exclusief vertoond

Wij & het Wad duurt als documentaire 20 minuten. Deze wordt vooralsnog exclusief vertoond als Waddencafé; een totaalpakket van circa 60 minuten met een tentoonstelling, de documentaire én een discussie van circa 30 minuten. Het doel van de Waddencafés is om deelnemers te inspireren en te laten reflecteren op hun eigen handelen. Ruben Smit Productions maakte deze documentaire in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

 

Een veelheid aan visies

Negen waddenprominenten vertellen over hoe het wad hen raakt. Welke vogels waardevol zijn en hoe het wad hun leven veranderde. Over hoe ze hebben leren kijken met andere ogen. Over de natuurlijke processen op het wad. Waarom het zo bijzonder is, hoe essentieel het is voor de vogels als kruispunt en rustplek in de internationale vliegroutes. Over vroeger en over nu. Over hoe mensen op de wadden bewegen; van festivals tot wandelend buiten de paden. En over hoe dat soms misgaat met loslopende honden of al wadlopend over een hoogwatervluchtplaats. Over de grote ontwikkelingen zoals klimaatverandering, gasboringen, stikstof tot zinkende containerschepen vol nutteloze plastic rommel. En vooral: over wat wij zelf kunnen doen voor het wad.

 

Première en daarna

Het Waddencafé gaat in première op 3 oktober in Forum te Groningen en bezoekt daarna in elk geval ook nog Ecomare. De komende twee jaar reist het café langs bijzondere plekken zowel op de wadden als op de wal. Vanwege de coronamaatregelen zijn nog niet alle locaties vastgelegd. Voor deze documentaire interviewde de crew Arjan Dijkstra (beheerder Waddenunit,) Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming Nederland), Cinto Prosperori (directeur VVV Ameland), Ger van Langen (directeur Wagenborg), Ineke van Gent (burgemeester van Schiermonnikoog), Jaap Kloosterhuis (beheerder Staatsbosbeheer), Marin de Boer (Oerol), Richard Kiewiet (voormalig beheerder/ jachtopzichter Ameland) en Teun Talsma (boer/ recreatieondernemer en kooier Schiermonnikoog).

 

Credits

De waddencafés zijn een productie van Ruben Smit Productions in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Het is een activiteit van ‘Wij & Wadvogels’. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

 

Kom je ook?

Je bent van harte welkom voor de premiere op zaterdag 3 oktober in Groningen. In het Forum zal om 15:00 uur het eerste Waddencafe starten. 


Aanmelden en meer informatiePublicatiedatum: 23-09-2020