Ponton gezocht!

Haven Lauwersoog en de Waddenvereniging willen, in nauwe samenwerking met Vogelbescherming, een broedeiland aanleggen voor onder meer de noordse stern en visdief. Door onze vastgelegde kustlijn ervaren deze iconen van de Waddenzee op dit moment een gebrek aan veilige plekken om te broeden.

 


Veilige plek voor vogels

Het idee is ontstaan om een eiland te maken op een ponton: dit biedt bijvoorbeeld de visdief en noordse stern een veilige plek tegen predatoren en overstroming en past mooi bij het maritieme karakter in de haven. Het idee voor broedponton in de haven van Lauwersoog maakt onderdeel uit van het initiatief voor het vergroten van de zichtbaarheid en beleving van de natuur in deze Waddenhaven.

 

Dít zoeken we

We zoeken naar een ponton dat tegen een stootje kan van ongeveer 100 m2 en minstens 1 meter hoog. We denken aan één of twee stalen pontons maar ook een betonnen bak zoals die voor woonarken gebruikt worden, zou welkom zijn. We willen het ponton zo veel mogelijk van gebruikte materialen samenstellen. 

Wie heeft of weet een ponton dat een mooie herbestemming kan krijgen? 

Meld je bij Next Generation Shipyards, Albert Keizer.

Publicatiedatum: 30-10-2020