In memoriam: Joop Mulder

Met het onverwachte overlijden van Joop Mulder heeft de waddenwereld een markante persoonlijkheid verloren. Voor de oud-directeur en oprichter van het Oerol-festival op Terschelling waren kunst en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij wist een groot publiek enthousiast te maken voor vaak grensverleggende voorstellingen die de natuur van het eiland Terschelling als decor hadden. Zo bracht hij een wisselwerking tot stand tussen cultuur- en natuurliefhebbers. Met dezelfde onverzettelijkheid waarmee hij het Oerol-festival groot maakte, zette hij zich de laatste jaren in voor Sense of Place.  Hij creëerde allerlei projecten die de waarden van het waddenlandschap verbinden met kunst en laten zien hoe we als mens met de weerbarstige waddennatuur omgaan. Hij had als droom om langs de waddenkust van Den Helder tot aan Esbjerg een kralensnoer van dergelijke projecten te realiseren. Helaas heeft hij zijn droom maar ten dele weten te realiseren. Wij wensen zijn vrouw en dochter en al zijn vrienden en bekenden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 


Publicatiedatum: 11-01-2021