Grote zorgen over herindeling luchtruim

De Rijksoverheid werkt aan een integrale herziening van het Nederlandse luchtruim omdat het luchtruim steeds intensiever wordt gebruikt. De herziening van het luchtruim is zeer ingewikkeld en heeft vele tegenstrijdige doelen met grote gevolgen voor het noordelijk deel van Nederland inclusief de Waddenzee. De Waddenvereniging heeft recentelijk een kritische zienswijze ingediend bij minister Van Nieuwenhuizen over de zogenaamde Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.


Militair oefengebied

Doordat Defensie haar militair oefengebied in het zuiden van Nederland moet opgeven, wordt het oefengebied in het Noorden uitgebreid. De uitbreiding in het noorden is een vaststaand feit waarop geen inspraak mogelijk is. Hier wil Defensie gaan oefenen met de F35 (Joint Strike Fighter), terwijl er meerdere Natura 2000 en stiltegebieden liggen, waaronder de Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed. In de genoemde literatuurbronnen zijn nergens de geluidseffecten op fauna van het nieuwe gevechtsvliegtuig onderzocht. De F35 is een toestel dat veel meer en een ander geluid produceert dan de F16 en dat van de onderste luchtlagen gebruik zal gaan maken. Wij vinden de conclusie dat "significante effecten zijn uitgesloten" dan ook volstrekt onvoldoende onderbouwd.

 

Geen participatieproces

Volgens de Rijksoverheid kan het programma Luchtruimherziening alleen succesvol zijn als het wordt uitgevoerd met participatie van de omgeving. Er is een zogenaamd participatieproces opgetuigd met informatiemomenten. Er liggen verschillende rapporten ter inzage met veel onbegrijpelijke en wollige teksten. Zaken worden op hoog abstractie niveau besproken en de eerder beloofde concretisering vindt niet plaats. Veel verschillende partijen, zelfs provincies beklagen zich over het feit dat er vrijwel niets met alle inspraakreacties en ideeën uit de omgeving wordt gedaan. De conclusie is dan ook: dit is geen participatieproces, maar eenrichtingsverkeer. Als participant krijg je het idee dat je in een fuik zwemt. 

 

Herziening opschorten

De Waddenvereniging is van mening dat het van wezenlijk belang is om de gevolgen en impact op mens en natuur van het nieuwe wapensysteem van de F35 goed in beeld te hebben, alvorens een beslissing over de Luchtruimherziening te kunnen nemen. Mede daarvoor moet het proces van de Luchtruimherziening worden opgeschort.Publicatiedatum: 11-03-2021