Oude praam wordt broedponton

Nabij de havenkom van de haven van Lauwersoog komt een broedponton voor vooral visdiefjes, Noordse sternen en scholeksters. En niet zomaar een ‘ponton’, maar geheel in nautische sferen. Het ponton wordt een omgebouwde Amsterdamse praam uit 1930. Begin maart arriveerde dit schip in de haven. De praam (platbodem voor de binnenvaart) is uit de vaart gehaald en krijgt nu een ‘tweede leven’ als broedponton. Ze wordt voorzien van grind, grisbuizen voor beschutting van de vogeljonkies en schelpen voor het nestelen. Daarnaast wordt het zo ingericht en aangepast dat jonge vogels er niet af kunnen vallen. Maar ook dat bijvoorbeeld vossen en ratten geen kans hebben om de broedsels te verorberen.

 


Loksterns

De verwachting is dat het broedponton begin april klaar is. Om kenbaar te maken dat vogels er kunnnen broeden, zullen er in eerste instantie in totaal vijf loksterns (van hout!) gaan ‘broeden’. De Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging verwachten dat er meerdere nieuwe broedparen op het ponton gaan broeden waardoor het een goede lokale aanvulling kan zijn op het alsmaar dalende aantal broedvogels van de Waddenzee. Vogelbescherming Nederland gaat het broedresultaat op de oude Amsterdamse praam volgen door het op te nemen in het monitoringsprogramma ‘Wij en de Wadvogels”


Publicatiedatum: 23-03-2021