Werelderfgoed Centrum passend bij waarden Werelderfgoed

Er wordt al jaren gewerkt aan de komst van een Werelderfgoed Centrum (WEC) in de haven van Lauwersoog. Dit Werelderfgoed Centrum moet een internationaal voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid en zal beleving, educatie, onderzoek en ondernemerschap rond het werelderfgoed Waddenzee bijeenbrengen. Echter, het gebouw moet uiteindelijk wel passen bij de aard van het omringende landschap, het Werelderfgoed Waddenzee, waar weidsheid en duisternis kernwaarden zijn. Momenteel loopt er daarom namens de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Stichting Wad, Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieufederatie Groningen en de heer Maarten Snel een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Lauwersoog, Waddenkwartier. 


Openheid en duisternis beschermen

In het beroep wordt gevraagd om de maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan bij te stellen zodat de bouwhoogte écht aansluit bij de hoogte van de direct omliggende bebouwing. De openheid van het landschap en de ongestoorde horizon zullen dan niet worden aangetast. Naast een ongestoorde horizon is ook duisternis een kernwaarde van het Werelderfgoed Waddenzee. Daarom wordt ook gevraagd om het opnemen van regels in het bestemmingsplan, die waarborgen dat de duisternis gewaarborgd wordt, en een toenemende lichtvervuiling op basis van het bestemmingsplan niet meer mogelijk is.  Hiermee wordt dan voldaan aan de hoofddoelstelling voor de Waddenzee en de bouwregels in het Barro.

 

8 november jl. was er een hoorzitting waarin het beroep is toegelicht. De uitspraak wordt binnen 6 tot ca. 12 weken verwacht.

Publicatiedatum: 09-11-2021