Kom naar het vlot van Sterke Yerke tijdens de Tall Ships Races in Harlingen

Van donderdag 14 tot en met zondag 17 juli vinden de Tall Ships Races in Harlingen plaats. Kom tijdens deze dagen naar het onderzoeks- en aandachtsvlot Sterke Yerke IV. Je vindt het vlot aan de Willemskade ter hoogte van Brouwdok en Jonas.


Het vlot: aandacht vragen voor plastic soep en verontreiniging

Met een nieuwe, jonge generatie Yerkes vraagt organisatie Sterke Yerke aandacht voor de strijd tegen plastic soep. Het vlot wordt ingezet voor het internationale plastic soep probleem. Te beginnen in de Waddenzee en Noordzee en vervolgens de Europese wateren en oceanen. Naast metingen van plastic in zee, wil Sterke Yerke de bewustwording vergroten van het probleem en zoveel mogelijk mensen zelf aanzetten tot actie. Omdat plastic in het milieu in piepkleine deeltjes uiteenvalt, eten en drinken we constant plastic deeltjes en ademen deze zelfs in; het is dus een probleem dat iedereen raakt.

Het programma tijdens de Tall Ships Races

Op donderdag, vrijdag en zaterdag ben je welkom tussen 10:00 een 20:00 uur om het vlot te komen bekijken en mee te varen langs de tallships. De Yerkes zijn aanwezig om meer te vertellen over de missie van Sterke Yerke en je kunt meedoen aan een kennisspel over plastic soep.

Samenwerking met de Waddenvereniging.

Sterke Yerke en de Waddenvereniging werken samen om het probleem van plastic soep onder de aandacht te brengen. Het waddengebied staat sterk onder druk door veel schadelijke activiteiten. Plastic soep is er daar één van. Jaarlijks verdwijnt tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic van land in zee en eindigt in wat we kennen als ‘plastic soep’. Stukken plastic komen terecht in de magen van zeevogels en zeezoogdieren. Kleinere deeltjes zijn aangetroffen in wormen en wadpieren. Vooral de microplastics baren zorgen, want de ecologische effecten zijn nog grotendeels onbekend. Samen met andere organisaties probeert de Waddenvereniging als eerste stap het gebruik van plastic in het waddengebied terug te dringen. Ook helpen we regelmatig mee met strandropruimacties.

 

Publicatiedatum: 13-07-2022