Stop verslechtering waddennatuur | Commissiedebat Wadden

Minister Van der Wal heeft nieuw beleid aangekondigd om de Waddenzee beter te beschermen. Daarover zijn de in de Coalitie Wadden Natuurlijk* verzamelde natuurorganisaties enthousiast. Maar ondertussen worden er nog steeds besluiten genomen die de Waddennatuur achteruit helpen. CWN verwacht dat minister een streep zet door een aantal van die activiteiten.

Zo heeft de Minister het de garnalenvissers toegestaan om vanaf 1 januari zonder natuurvergunning te vissen in de Waddenzee. Deze vorm van visserij brengt schade toe aan onderwaternatuur, terwijl de bijvangst slecht is voor de visstand. De Waddenacademie toonde vorige week aan dat de passende beoordeling, waaruit zou moeten blijken dat er geen natuurschade is, rammelt. Datzelfde constateren de natuurbeheerders al jaren in hun werk.

Opmerkelijk is ook dat de regering nog steeds geen streep heeft gezet door de voorgenomen gaswinning bij Ternaard en dat ze verouderde scenario’s over zeespiegelstijging gebruikt om gas- en zoutwinning toe te staan. Daarnaast is eind december besloten dat de vaargeul De Boontjes extra diep wordt gehouden, terwijl bekend is dat het baggeren natuurschade tot gevolg heeft. Ook is per 1 januari het Programma naar een Rijke Waddenzee gestopt dat juist toewerkte naar herstel van de Waddennatuur.

De CWN steekt de minister de helpende hand uit om te komen tot betere bescherming, maar ze kan vandaag al besluiten om per direct te stoppen met de verslechtering van de Waddennatuur. Woensdag praat de Tweede Kamer over de Wadden.

 

*De Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Groninger Landschap en Stichting WAD.

Lees hier de brief van de CWN aan de Tweede Kamer.

 

 

Publicatiedatum: 17-01-2023