Zandhagedis profiteert van duinherstel Terschelling

In 2009 begon Staatsbosbeheer op Terschelling met het kappen van stukken bos om het duinlandschap in oude staat te herstellen. Het project was onderdeel van het LIFE duinen herstelproject. Ook de Waddenvereniging deed mee aan dit project. Een paar dagen geleden zagen wandelaars zandhagedissen op het Arjensduin. Dat op deze plek zandhagedissen zijn gevonden, is een teken dat het nieuwe beheer zijn vruchten afwerpt.
De zandhagdis komt op meer plaatsen op het eiland voor, maar het is een heel kwetsbare soort. Steeds meer duin- en heidevelden raken te dicht begroeid, waardoor het leefgebied van de hagedissen verdwijnt. Open zand om eieren af te zetten en gevarieerde heide als schuilplaats zijn erg belangrijk voor hagedissen. Door de kap van het bos is het bestaande leefgebied van de soort met ruim 10 hectare uitgebreid, een oppervlakte van zo’n twintig voetbalvelden. De inzet van geiten heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat jonge bomen en struiken geen kans meer kregen en dat er stukjes met kaal zand zijn ontstaan. Tegelijk groeit er op steeds meer plaatsen in het gebied heide.


Publicatiedatum: 16-03-2012