Algemeen Overleg Tweede Kamer vooral over vaargeul Ameland

De Tweede Kamer had gisteren een Algemeen Overleg met name om te spreken over de vaargeul tussen Holwerd en Ameland. Om veerboten en andere grote schepen te kunnen laten varen, moet de vaargeul nu continu worden gebaggerd.De meeste kamerleden zijn voorstander van een snelle oplossing.
De Waddenvereniging wil dat er niet alleen naar korte, maar ook naar langetermijnoplossingen wordt gekeken, waarbij minder gebaggerd hoeft te worden en de natuur er op vooruit kan gaan.
GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren vroeg na een voorzet van de PvdA naar opvolging van de hand-aan-de-kraan-afspraken rond gaswinning. De onlangs verschenen rapporten baren haar zorgen en zij vroeg daarom om een extra overleg over dit onderwerp. De minister gaat een brief schrijven aan de Kamer over verantwoordelijkheden rond het hand-aan-de-kraan-principe.
PvdA-kamerlid Lutz Jacobi vroeg aan Minister Schultz van Haegen om haast te maken met een nieuw adaptief programma voor de Eems-Dollard. De minister gaf aan haar best te doen om een en ander voor 1 juni gereed te hebben.
Het kamerlid van de SP, Eric Smaling, maakte indruk met zijn voorstel om Werelderfgoed Waddenzee een aparte status te geven in de nieuwe Nationale Omgevingsvisie. Het antwoord van de minister was weliswaar niet zo helder, maar het verdient verdere opvolging.


Het Regie College Waddenzee, waar de natuurorganisaties ook aan deelnemen, had de kamerleden van te voren een boekje met signalen uit het beheer van de Waddenzee gegeven. Het boekje vraagt om aandacht voor lage visstanden en afname van het open landschap. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, was bij het RCW en de AO Wadden aanwezig. "Het ging deze AO vooral over de vaargeul naar Ameland en andere incidenten. Een volgende AO Wadden gaat wat mij betreft wat meer over oplossingen voor onderwerpen als de lage visstanden en open landschap. Daar is de tijd ook rijp voor, want de minister zei dat zij tegen het einde van het jaar met een nieuwe beleidsverkenning komt. Wij hebben daar allerlei goede suggesties voor!" De kamerleden kregen naast het boekje van het RCW allemaal een Waddenmagazine mee naar huis.
Publicatiedatum: 24-03-2016