Ternaard is het waard: brief aan Shell

Op 9 maart organiseerde Dorpsbelang Ternaard en de actiegroep Laat Friesland Niet Zakken een informatieavond in dorpshuis Tunawerth in Ternaard. Meer dan 60 mensen waren aanwezig en luisterden naar de visie op gaswinning van onder andere de Friese gedeputeerde Michiel Schrier, wethouder Van der Ploeg, de Statenfracties van FNP, SP en PvdA. Ook de Waddenvereniging en Milieudefensie gaven hun visie op de plannen van Shell/ExxonMobil (NAM) om vanuit het dorp aardgas te gaan winnen onder de Waddenzee.

Voor verschillende mensen en verschillende groepen zijn er duidelijke en soms zeer emotionele argumenten om Shell te vragen af te zien van de plannen voor gaswinning vanuit Ternaard. In het kort komt het er op neer dat bij de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel, bij Milieudefensie, bij de Waddenvereniging en bij de inwoners van het dorp geen draagvlak voor de nieuwe winning.

Tijdens de voorlichtingsavond werd ook duidelijk dat een aantal organisaties met Shell/ExxonMobil ‘in gesprek willen blijven’ over deze winning. Opvallend was dat deze gesprekken er dan met name op gericht lijken om ‘het onderste uit de kan’ te halen mocht de winning van aardgas uiteindelijk toch doorgaan.

Naar aanleiding van de presentaties en de zorgen van de aanwezigen, besloten Feste Grûn en de Waddenvereniging om een gezamenlijke oproep te doen aan de directeur van Shell Nederland om nadrukkelijk te kiezen voor het behoud van Werelderfgoed Waddenzee. Door af te zien van deze aardgaswinning kan Shell ook een krachtig signaal afgeven aan haar aandeelhouders. Namelijk dat het Nederlands/Britse bedrijf de energietransitie van fossiel naar duurzaam uiterst serieus neemt.


De gezamenlijke oproep aan de directeur van Shell Nederland is hier te lezen >>Publicatiedatum: 23-03-2017